Trwa ładowanie...
bFeakRed

Poradniki

Umowa o pracę
13.05.2004 11:24

WIADOMOŚCI
 / 
Umowa o pracę

Przykładowy formularz umowy o pracę.

Umowa o dzieło
13.05.2004 11:22

WIADOMOŚCI
 / 
Umowa o dzieło

Prezentujemy wzór Umowy o dzieło.

Sposoby rozwiązywania stosunku pracy
13.05.2004 10:33

WIADOMOŚCI
 / 
Sposoby rozwiązywania stosunku pracy

Kodeks pracy przyjął zróżnicowane sposoby rozwiązywania umów o pracę, uzależniając ich stosowanie od konkretnych, odmiennych od siebie powodów rozwiązania stosunku pracy. Uwzględniając to założenie kodeks pracy w art. 39 stanowi, że umowę o pracę można rozwiązać m.in. na mocy porozumienia stron.

Co wolno Kowalskiemu?
13.05.2004 10:05

WIADOMOŚCI
 / 
Co wolno Kowalskiemu?

Kowalski, podpisując umowę, zobowiązał się do sumiennego wykonywania zadań i poleceń przełożonego. Musi pracować w ciągu ustalonego czasu, a każdą swoją nieobecność usprawiedliwić. Jeśli Kowalski zawarł już umowę o pracę z firmą X, powinien wiedzieć, jakie ma z tego powodu obowiązki wobec pracodawcy.