Trwa ładowanie...
bDoCaqJN

Wiadomości

21.07.2004 9:25

WYNAGRODZENIE
 / 
Jakie będzie minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku?

Negocjacje w Komisji Trójstronnej dotyczące minimalnego wynagrodzenia oraz wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej w 2005 roku będą kontynuowane. Do września powinno zostać wypracowane wspólne stanowisko stron.

20.07.2004 8:14

PRACA
 / 
W końcu ruszył rynek pracy

Najwięcej miejsc pracy tworzą firmy przemysłowe. Z przemysłu ciężkiego, lekkiego i chemicznego pochodziło niemal co czwarte ogłoszenie – wynika z raportu „Rynek pracy specjalistów – II kwartał 2004”.

14.07.2004 16:37

WYNAGRODZENIE
 / 
Przeciętne wynagrodzenie w czerwcu wzrosło o 2,2 proc.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w czerwcu 2004 roku wyniosło 2.405,01 zł i wzrosło wobec maja 2004 roku o 2,2 proc. oraz było o 4,5 proc. wyższe niż w czerwcu 2003 roku - podał w środę Główny Urząd Statystyczny.

14.07.2004 16:37

WYNAGRODZENIE
 / 
Przeciętne wynagrodzenie w czerwcu wzrosło o 2,2 proc.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w czerwcu 2004 roku wyniosło 2.405,01 zł i wzrosło wobec maja 2004 roku o 2,2 proc. oraz było o 4,5 proc. wyższe niż w czerwcu 2003 roku - podał w środę Główny Urząd Statystyczny.

16.06.2004 16:38

WYNAGRODZENIE
 / 
Przeciętne wynagrodzenie w maju niższe niż przed miesiącem

Przeciętne wynagrodzenie brutto w maju 2004 roku wyniosło 2.353,56 zł i spadło wobec kwietnia 2004 roku o 3 proc., było natomiast o 4,4 proc. wyższe niż w maju 2003 roku - podał GUS.

bDoCaqJP
16.06.2004 16:38

WYNAGRODZENIE
 / 
Przeciętne wynagrodzenie w maju niższe niż przed miesiącem

Przeciętne wynagrodzenie brutto w maju 2004 roku wyniosło 2.353,56 zł i spadło wobec kwietnia 2004 roku o 3 proc., było natomiast o 4,4 proc. wyższe niż w maju 2003 roku - podał GUS.

16.06.2004 10:32

KODEKS
 / 
Kodeks pracy po czerwcowych zmianach

Od 1 czerwca br. do Kodeksu pracy wprowadzono dwie zmiany. Nowelizacje zawarte zostały w odrębnych aktach prawnych i dotyczą ochrony wynagrodzenia za pracę oraz ochrony pracowników w wieku przedemerytalnym przed wypowiedzeniem umowy o pracę.

17.05.2004 16:37

WYNAGRODZENIE
 / 
Kwietniowe wynagrodzenia bez zmian

Przeciętne wynagrodzenie brutto w kwietniu 2004 roku wyniosło 2.427,09 zł i pozostało bez zmian wobec marca 2004, było natomiast o 4,6 proc. wyższe niż w kwietniu 2003 roku - podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny.

17.05.2004 16:37

WYNAGRODZENIE
 / 
Kwietniowe wynagrodzenia bez zmian

Przeciętne wynagrodzenie brutto w kwietniu 2004 roku wyniosło 2.427,09 zł i pozostało bez zmian wobec marca 2004, było natomiast o 4,6 proc. wyższe niż w kwietniu 2003 roku - podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny.

bDoCaqJV
13.05.2004 11:35

WIADOMOŚCI
 / 
Umowa-zlecenie

Będzesz zleceniodawcą lub zleceniobiorcą? Ściągnij formularz umowy zlecenia

13.05.2004 11:33

WIADOMOŚCI
 / 
Zakaz konkurencji w czasie pracy

Formularz umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

13.05.2004 11:29

WIADOMOŚCI
 / 
Zakaz konkurencji - po ustaniu pracy

Formularz umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

13.05.2004 11:27

PRACOWNIK
 / 
Pierwsza rata odpisów na ZFŚS tylko do końca maja

Do końca tego miesiąca firmy tworzące zakładowy fundusz świadczeń socjalnych powinny odprowadzić na wyodrębniony rachunek funduszu 75 proc. tegorocznych odpisów.

bDoCaqJW
13.05.2004 11:24

WIADOMOŚCI
 / 
Umowa o pracę

Przykładowy formularz umowy o pracę.

13.05.2004 11:22

WIADOMOŚCI
 / 
Umowa o dzieło

Prezentujemy wzór Umowy o dzieło.

13.05.2004 11:17

PRACA
 / 
Umowa na czas określony – do dwóch razy sztuka

Chociaż ostatnia duża nowelizacja Kodeksu pracy miała miejsce w listopadzie ubiegłego roku, to część zawartych w noweli zmian weszła w życie całkiem niedawno, tj. 1 maja br.

13.05.2004 10:33

WIADOMOŚCI
 / 
Sposoby rozwiązywania stosunku pracy

Kodeks pracy przyjął zróżnicowane sposoby rozwiązywania umów o pracę, uzależniając ich stosowanie od konkretnych, odmiennych od siebie powodów rozwiązania stosunku pracy. Uwzględniając to założenie kodeks pracy w art. 39 stanowi, że umowę o pracę można rozwiązać m.in. na mocy porozumienia stron.

13.05.2004 10:05

WIADOMOŚCI
 / 
Co wolno Kowalskiemu?

Kowalski, podpisując umowę, zobowiązał się do sumiennego wykonywania zadań i poleceń przełożonego. Musi pracować w ciągu ustalonego czasu, a każdą swoją nieobecność usprawiedliwić. Jeśli Kowalski zawarł już umowę o pracę z firmą X, powinien wiedzieć, jakie ma z tego powodu obowiązki wobec pracodawcy.