Trwa ładowanie...
Praca dla ciebie
Przejdź na

Wypowiedzenie umowy o pracę – jak je napisać?

0
Podziel się:

Wypowiedzenie umowy o pracę powinno zawierać datę i miejsce złożenia dokumentu, dane pracownika i pracodawcy, oświadczenie o wypowiedzeniu umowy oraz notkę o zachowaniu okresu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie należy złożyć osobiście na piśmie
Wypowiedzenie należy złożyć osobiście na piśmie (Unsplash/CC0 Public Domain/pixabay)
bETiIKEl

Wypowiedzenie umowy o pracę powinno zawierać datę i miejsce złożenia dokumentu, dane pracownika i pracodawcy, oświadczenie o wypowiedzeniu, datę zawarcia umowy o pracę oraz notkę o zachowaniu okresu wypowiedzenia. Dokument powinien zostać podpisany przez obie strony.

Wypowiedzenie umowy o pracę a przepisy prawne

Po podjęciu decyzji o odejściu z dotychczasowego miejsca pracy, a przed napisaniem wypowiedzenia, warto powrócić do obowiązującej umowy o pracę. To w niej zawarte są wszelkie ustalenia i zasady, a także terminy przewidziane w przypadku rozwiązywaniu umowy.

bETiIKEn

Termin wypowiedzenia umowy o pracę może zależeć od rodzaju umowy, a niekiedy nawet stażu pracy zatrudnionego w danym przedsiębiorstwie. Jeśli w sporządzonej umowie nie występują regulacje dotyczące okresu wypowiedzenia, należy zastosować się do przepisów Kodeksu Cywilnego, które przedstawiają się następująco:

  • przy umowie na czas nieokreślony, pracownika z co najmniej 3-letnim stażem obowiązują 3 miesiące wypowiedzenia, z 6-miesięcznym stażem 1 miesiąc wypowiedzenia, a ze stażem krótszym niż 6 miesięcy – 2 tygodnie;
  • według umowy na czas określony wypowiedzenie (2 tygodnie) możliwe jest jedynie, gdy w dokumencie zawarto o nim adnotację lub umowa podpisywana jest na okres dłuższy niż 6 miesięcy; przy umowie na zastępstwo obowiązuje wypowiedzenie 3-dniowe;
  • w przypadku umowy na okres próbny stosuje się prawo do 3-dniowego wypowiedzenia przy okresie próbnym do 2 tygodni, 1-tygodniowego przy okresie przekraczającym 2 tygodnie oraz 2-tygodniowego, gdy okres próbny wyniósł 3 miesiące.

Składania wypowiedzenia nie wymagają umowy cywilnoprawne, takie jak umowa zlecenia czy o dzieło.

Warto wspomnieć, że według kodeksu okres wypowiedzenia umowy o pracę ustaje w sobotę lub pod koniec miesiąca, dlatego dla pracownika chcącego jak najszybciej pożegnać się z przedsiębiorstwem, najkorzystniej będzie złożyć dokument pod koniec tygodnia lub miesiąca.

bETiIKEt

Alternatywą dla wypowiedzenia umowy o pracę jest rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron. Tu termin odejścia jest możliwy do ustalenia między pracownikiem a pracodawcą i może wynosić nawet tylko 1 dzień.

Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy o pracę?

Do elementów wypowiedzenia umowy o pracę, które należy umieścić obowiązkowo, jest aktualna data oraz opis obowiązującej nas umowy o pracę, na który składa się data rozpoczęcia stosunku pracy.

Ma to ogromne znaczenie, ponieważ pracodawca nie zna każdej umowy na pamięć, a dział kadr sprawniej poradzi sobie z załatwieniem formalności, jeśli podamy kilka wskazówek, jak naszą umowę odnaleźć.

bETiIKEu

Aktualna data, czyli dzień złożenia wypowiedzenia umowy o pracę jest ważna ze względu na wspomniane wytyczne co do dnia wygaśnięcia umowy. Wpisanie błędnej daty w ostatnim dniu miesiąca, który miał nam gwarantować 1 miesiąc wypowiedzenia, może skutkować przedłużeniem się całej procedury o kolejny miesiąc. To ogromna strata dla osoby, która gotowa jest podjąć pracę w nowym miejscu.

Ważnym elementem wypowiedzenia jest także zaznaczenie zachowania okresu wypowiedzenia umowy o pracę oraz podanie terminu, w którym okres ten upływa. Co do uzasadnienia decyzji, należy wiedzieć, że obowiązuje ono tylko w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony albo też określony, ale zrywanej w trybie natychmiastowym z powodu uchybień ze strony pracodawcy. Pismo powinno zostać podpisane przez obie strony.

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę

Oto przykładowa treść wypowiedzenia umowy o pracę:

Warszawa, dn. 30 czerwca 2017

bETiIKEv

Jan Kowalski

ul. Kolorowa 14b

00-296 Warszawa

Fabryka Makaronu S.A.

bETiIKEw

ul. Mączna 19

00-996 Warszawa

Wypowiedzenie umowy o pracę

Niniejszym informuję o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej między Janem Kowalskim a przedsiębiorstwem Fabryka Makaronu S.A. w dniu 13 maja 2009 roku z zachowaniem okresu wypowiedzenia w wymiarze 1 miesiąca.

Dziękuję za możliwość zdobycia cennego doświadczenia oraz atmosferę pracy sprzyjającą rozwojowi i przyswajaniu wiedzy.

Z poważaniem,

Jan Kowalski

.............................. ..................................

(podpis pracownika) (podpis pracodawcy)

bETiIKEO
KOMENTARZE
(0)