Trwa ładowanie...
Praca dla ciebie
Przejdź na
aktualizacja

Urlop wychowawczy płatny - jak go uzyskać?

0
Podziel się

Urlop wychowawczy udzielany jest po to, by sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem, ale nie dłużej niż do czasu ukończenia przez dziecko 6. roku życia.

Czy urlop wychowawczy jest płatny?
Czy urlop wychowawczy jest płatny? (123RF)
bEqnxwsB

Urlop wychowawczy należy się matce, ojcu albo opiekunowi dziecka. Żeby z niego skorzystać, trzeba mieć przynajmniej 6 miesięcy stażu pracy. Urlop wychowawczy może być wykorzystany w częściach. Maksymalnie można go podzielić na 4 części.

Wymiar urlopu wychowawczego

Urlop wychowawczy nie może być dłuższy niż 3 lata (36 miesięcy). Osoba, która może skorzystać z takiego urlopu, ma prawo wykorzystać go gdy dziecko skończy 6 lat.

Niezależnie od tego wymiaru, matka lub ojciec albo osoba, która opiekuje się dzieckiem specjalnej troski, ma prawo skorzystania z dodatkowego urlopu wychowawczego. Taki urlop nie może jednak trwać dłużej niż 3 lata. Można go wykorzystać maksymalnie do ukończenia przez dziecko 18 lat. Żeby jednak taki dodatkowy urlop uzyskać, lekarz musi wydać orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.

bEqnxwsD

Czy można pracować na urlopie wychowawczym?

Pracownik przebywający na urlopie wychowawczym może podjąć pracę u dotychczasowego lub innego pracodawcy. Może też zarabiać, prowadząc inną działalność, a także wziąć udział w szkoleniu. Jest to możliwe pod jednym warunkiem. Taka aktywność nie może wyłączać możliwości samodzielnej opieki nad dzieckiem.

Pracownik, któremu przysługuje urlop wychowawczy może skorzystać z obniżonego wymiaru czasu pracy.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem

Warto pamiętać, że w czasie urlopu wychowawczego nie wypłaca się wynagrodzenia. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest jednak uzyskanie świadczenia.

bEqnxwsJ

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie, gdy rodzic korzysta z urlopu wychowawczego należy się matce lub ojcu, a także opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, o ile oczywiście dziecko pozostaje pod faktyczną opieką tej osoby, ale nie dłużej niż przez 24 miesiące kalendarzowe albo 36 miesięcy kalendarzowych, jeśli opiekuje się więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu.

Jeśli opieka sprawowana jest nad dzieckiem niepełnosprawnym, to taki dodatek przysługuje na czas 72 miesięcy. Wysokość takiego dodatku to 400 zł miesięcznie. W przypadku niepełnego miesiąca, dodatek wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku za każdy dzień. Kwota dodatku powinna być zaokrąglona do 10 groszy w górę. Jeśli w tym samym momencie z urlopu korzystają oboje rodzice, to przysługuje im jeden dodatek. O zasiłek wychowawczy może starać się rodzić, któremu skończył się zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

Żeby skorzystać z takiego świadczenia, rodzic:

  • nie może pobierać innych świadczeń (np. zasiłku macierzyńskiego),
  • musiał przed urlopem pracować na podstawie umowy o pracę co najmniej 6 miesięcy,
  • nie powrócił do wykonywania pracy zarobkowej,
  • dziecko nie korzysta z placówki wychowawczej (żłobek, przedszkole).
bEqnxwsK

W momencie gdy w czasie urlopu wychowawczego urodzi się kolejne dziecko, to urlop wychowawczy trwa nadal. Nie przerywa się ani nie zawiesza. W takiej sytuacji nie przysługuje urlop macierzyński. Można jednak skorzystać z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie.

bEqnxwte
KOMENTARZE
(0)