Trwa ładowanie...
Zaloguj
Praca dla ciebie
Przejdź na
oprac. Marlena Kostyńska
|
aktualizacja

Obowiązki pracodawcy. Jaka odpowiedzialność ciąży na pracodawcy?

1
Podziel się:

Dwa podstawowe obowiązki pracodawcy to zatrudnienie pracownika i wypłacenie mu wynagrodzenia. Dowiedz się, jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracownika.

Za niewypełnianie swoich obowiązków pracodawca może być pociągnięty do odpowiedzialności
Za niewypełnianie swoich obowiązków pracodawca może być pociągnięty do odpowiedzialności (pexels.com/Lukas)

Pracodawca, decydując się na zatrudnienie pracownika, nabywa sporo nowych obowiązków. Warto je poznać, żeby nie pominąć ważnych kwestii związanych z prawidłowym przebiegiem stosunku pracy.

Jaki zakres obowiązków obejmuje pracodawcę?

Pracodawca ma sporo obowiązków wobec pracownika, czyli osoby, która jest z nim związana stosunkiem pracy. Przede wszystkim zobowiązany jest w terminie wypłacać wynagrodzenia. Zanim pracownik podejmie pracę, pracodawca ma obowiązek zorganizować i opłacić badania lekarskie. Musi też zorganizować szkolenie, które zaznajomi pracowników z ich obowiązkami, a także tym jak wykonuje się pracę na konkretnym stanowisku. To pracodawca obowiązany jest sporządzić umowę o pracę z pracownikiem. W takiej umowy musi on zawrzeć informacje o warunkach pracy i płacy, miejscu wykonywania pracy, wynagrodzeniu i terminie rozpoczęcia pracy. Musi też zaznajomić pracownika na piśmie o dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, a także o tym, jak często wypłacane jest wynagrodzenie. Obowiązkiem pracodawcy jest też
zgłosić pracownika do ubezpieczenia społecznego.

Przeciwdziałanie mobbingowi

Pracodawca ma też zrobić wszystko, by nie dochodziło w jego zakładzie do dyskryminacji pracowników. Chodzi tu przede wszystkim o dyskryminację ze względu na wiek, płeć, religię, rasę, czy przekonania polityczne albo wyznanie, czy orientację seksualną. Pracodawca musi też sprawiedliwie oceniać wyniki pracy swoich podwładnych. Obowiązkiem pracodawcy jest też przeciwdziałanie mobbingowi.

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca musi:

  • zapewnić bezpieczne warunki pracy;
  • systematycznie szkolić pracowników w zakresie BHP;
  • zapewnić warunki do tego, żeby można było wykonywać nakazy i decyzje wydane przez organy zajmujące się nadzorem nad warunkami pracy;
  • zagwarantować pracownikowi bez opłat odzież i obuwie robocze;
  • poinformować pracowników, jakie zagrożenia dla zdrowia i życia występują w zakładzie.

W przypadku pracownicy w ciąży pracodawca musi zastosować szereg udogodnień. Przede wszystkim jest zobowiązany do stworzenia odpowiednich warunków pracy. Nie może np. zatrudniać takiej pracownicy w porze nocnej, a także w godzinach nadliczbowych. Musi też zwalniać ją od pracy w czasie gdy pracownica musi wykonać zlecone przez lekarza badania w sytuacji, gdy można je wykonać wyłącznie w godzinach pracy.

Dokumentacja pracownicza, akta pracownicze

Pracodawca ma też obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej i akt osobowych pracowników. Musi tę dokumentację przechowywać w miejscu, w którym nie grozi im uszkodzenie lub zniszczenie. Pracodawca ma też liczne obowiązki, które musi wypełnić, jeśli umowa z pracownikiem została rozwiązana albo wygasła. Chodzi tu np. o niezwłoczne wydanie świadectwa pracy pracownikowi.

Jeśli pracodawca nie dochowuje tych obowiązków, to może być pociągnięty do odpowiedzialności. Jeśli nie da pracownikowi świadectwa pracy w terminie, może odpowiadać za wszelkie szkody, których doznał z tego powodu pracownik.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(1)
Marek
5 lata temu
I gdzie się podziały te wszystkie jęczydupy potrafiące tylko narzekać, że stawki za niskie, za słońce za mocne, że bla bla bla ... DO ROBOTY ! zakładać swoje biznesy i płacić po 100 zł/h pracownikom.