Trwa ładowanie...
Zaloguj
Praca dla ciebie
Przejdź na

Co powinna zawierać umowa o pracę?

0
Podziel się:

Umowa o pracę to dokument, którego treść musi być zgodna z przepisami Kodeksu pracy. W umowie powinny więc znaleźć się określone elementy, które określą stosunek pracy między pracownikiem a pracodawcą.

Umowa o pracę jest sposobem na nawiązanie stosunku pracy
Umowa o pracę jest sposobem na nawiązanie stosunku pracy

Umowa o pracę jest dokumentem, na podstawie którego powstaje stosunek pracy między pracodawcą a pracownikiem. W umowie powinny więc znaleźć się elementy określone przez przepisy zwarte w Kodeksie Pracy.

Typ umowy o pracę

Każda umowa o pracę musi zawierać określone elementy, w tym prawa i obowiązki stron, które zawierają stosunek pracy. Ostateczny kształt umowy o pracę jest jednak częściowo uzależniony od tego, czy jest to umowa na czas nieokreślony, czy też na czas określony.

W przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony mamy do czynienia z nawiązaniem bezterminowego stosunku pracy, który może zostać zakończony jedynie przez złożenie przez pracownika wypowiedzenia lub otrzymania odpowiednio umotywowanego wypowiedzenia od pracodawcy. Zatrudnienie na umowę o pracę na czas nieokreślony oznacza, że pracownika obowiązuje okres wypowiedzenia zależny od stażu pracy:

 • 2 tygodnie w przypadku pracy przez mniej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc w przypadku pracy przez minimum 6 miesięcy,
 • 3 miesiące dla pracownika o stażu wynoszącym co najmniej 3 lata.

W umowie o pracę na czas określony musi zostać wskazana data, z której nadejściem umowa zostanie rozwiązana, a także dzień rozpoczęcia pracy.

Najważniejsze elementy umowy o pracę

Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z umową bezterminową, czy też z umową na czas określony, w każdej umowie o pracę powinny znaleźć się następujące elementy:

 • data zawarcia umowy o pracę;
 • miejsce zawarcia umowy o pracę;
 • rodzaj umowy o pracę (na czas nieokreślony, na czas określony, na okres próbny, na zastępstwo) ;
 • strony zawierające umowę o pracę, a więc dane pracodawcy (nazwa firmy, adres, imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę) oraz dane pracownika (imię, nazwisko, adres zamieszkania);
 • rodzaj pracy, czyli stanowisko, na jakim zostaje zatrudniony pracownik;
 • wymiar czasu pracy, a więc określenie, czy jest to praca na etacie, na pół etatu itp.;
 • miejsce wykonywania pracy;
 • wynagrodzenie – pracodawca może podać wynagrodzenie zasadnicze i dodatkowo określić zasady przyznawania innych świadczeń, dodatków i premii;
 • termin rozpoczęcia pracy.

Pracodawca ma też obowiązek najpóźniej przed upływem 7 dni od rozpoczęcia pracy przez osobę zatrudnioną na umowę o pracę przedstawić jej na piśmie informacje dotyczące szczegółów współpracy. Wśród ustaleń powinny się znaleźć informacje o częstotliwości wypłat, normie czasu pracy (dobowej i tygodniowej), przysługującym urlopie wypoczynkowym, układzie zbiorowym pracy, a także obowiązującym okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Pracodawca, który nie jest zobowiązany do opracowania regulaminu zakładu pracy, powinien poinformować również o zasadach potwierdzania obecności w pracy i kwestiach dotyczących usprawiedliwiania nieobecności.

Obowiązywanie umowy o pracę

Należy pamiętać o tym, że umowa o pracę powinna być zawarta w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach – pracownik i pracodawca otrzymują po jednym formularzu umowy. Istnieje możliwość zawarcia umowy ustnej między stronami. W takim przypadku pracodawca jest zobowiązany przedłożyć pracownikowi (najpóźniej w pierwszym dniu pracy) przedstawione na piśmie postanowienia dotyczące rodzaju umowy, jej warunków oraz szczegółów dotyczących zawierających ją stron.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)