Trwa ładowanie...
Zaloguj
Praca dla ciebie
Przejdź na

Zwolnienie lekarskie na umowie o dzieło

1
Podziel się:

Jestem studentką i mam 23 lata, pracuję na umowę o dzieło i w tej chwili jestem na okresie wypowiedzenia. Niestety rozchorowałam się i moje pytanie dotyczy tego, czy mogę wziąć L4 czy wystarczy zwykłe zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę?

Jestem studentką i mam 23 lata, pracuję na umowę o dzieło i w tej chwili jestem na okresie wypowiedzenia. Niestety rozchorowałam się i moje pytanie dotyczy tego, czy mogę wziąć L4 (czy moja mama nie będzie miała problemów z tego powodu, ponieważ jako studentka jestem dopisana do jej ubezpieczenia) czy wystarczy zwykłe zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę? Odpowiada Damian Dworek, radca prawny, Partner w RKKW, Mariusz Pniewski aplikant radcowski w RKKW

W pierwszej kolejności należy dokonać rozróżnienia pomiędzy ubezpieczeniem zdrowotnym a ubezpieczeniem chorobowym. Ubezpieczenie zdrowotne daje uprawnienia do korzystania ze służby zdrowia, zaś ubezpieczenie chorobowe stanowi tytuł do pobierania takich świadczeń jak np. zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński, zasiłek wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne.

Zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA (tzw. L4) wystawiane jest na rzecz osoby objętej ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownika zatrudnionego przez pracodawcę na podstawie umowy o pracę)
. W przypadku pracowników wystawiane jest w celu usprawiedliwienia nieobecności pracownika w pracy, między innymi z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby, przebywania w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej lub konieczności zapewnienia opieki choremu członkowi rodziny i stanowi dowód wymagany do wypłaty zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy z powyższych powodów.

Jest Pani obecnie objęta ubezpieczeniem zdrowotnym, jako członek rodziny ubezpieczonego rodzica. Jeżeli nie podlega Pani dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, to nie jest Pani objęta ubezpieczeniem chorobowym, które stanowi tytuł do pobierania zasiłku chorobowego. W związku z powyższym nie może zostać wystawione na Pani rzecz zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA (tzw. L4). W razie choroby, lekarz może natomiast wystawić Pani zwykłe zaświadczenie potwierdzające chorobę.

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną uregulowaną w art. 627 - 646 Kodeksu cywilnego i jest tzw. umową rezultatu. W związku z powyższym, jeżeli nic innego nie wynika z treści Pani umowy o dzieło, jest Pani zobowiązana do wykonania ,,dzieła" będącego przedmiotem umowy w terminie określonym w umowie, a jakiekolwiek zaświadczenie lekarskie nie zwalnia Pani z tego obowiązku, albowiem to Panią obciąża ryzyko nieosiągnięcia rezultatu. Istnieją jednakże poważne wątpliwości co do charakteru umowy stanowiącej podstawę Pani zatrudnienia. Umowy o dzieło, z uwagi na charakter świadczenia objętego jej przedmiotem, nie można wypowiedzieć. Można natomiast od niej odstąpić. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że jest to umowa zlecenia. W przypadku zaś, gdy sposób wykonywania przez Panią takiej umowy obejmować będzie cechy charakterystyczne stosunku pracy stypizowane w art. 22 Kodeksu pracy, może Pani wystąpić do sądu pracy z powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy. Wówczas zostanie Pani objęta obowiązkowym
ubezpieczeniem chorobowym i przysługiwać Pani będzie zasiłek chorobowy, zaś Pani nieobecność w pracy wskutek choroby będzie w pełni usprawiedliwioną.

Podstawa prawna:

o Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2013 poz. 229).

o Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 77 poz. 512 z późniejszymi zmianami).

(AS)

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(1)
Panna Migotka
rok temu
Jeśli to faktycznie jest/była umowa o dzieło, to powyższe pytanie - przy całym szacunku dla pytającej i jej sytuacji życiowej - pokazuje, jak bardzo zagubieni są młodzi ludzie na rynku pracy. Widziałam pracowników lokali gastronomicznych zatrudnionych na umowie o dzieło na ponad 10-godzinnych zmianach pytających o zwolnienia lekarskie, choć w umowie nie było nawet nic o tym, jak ich "dzieło" miałoby wyglądać.