Trwa ładowanie...
Zaloguj
Praca dla ciebie
Przejdź na

Zwolnienie lekarskie na dziecko

0
Podziel się:

Ile można maksymalnie przebywać na zwolnieniu lekarskim, które wystawiane jest w celu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem?

Zwolnienie lekarskie na dziecko

|

|
| --- |
| |

Dwójka moich dzieci od pewnego czasu zaczęła chorować. Jedno z nich przewlekle i wymaga całodobowej opieki. Nie stać mnie na opiekunkę, a dzieci z racji stanu zdrowia nie mogą chodzić do przedszkola. Przez 3 tygodnie byłam na zwolnieniu wziętym na dzieci, a od 2 tygodni na zwolnieniu na siebie. Dostałam ostrzeżenie z firmy, że jeżeli tak dalej pójdzie to mnie zwolnią. Moje pytanie brzmi, ile można maksymalnie przebywać na zwolnieniu lekarskim, które wystawiane jest w celu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem. Czy pracodawca ma prawo zwolnić mnie w tej sytuacji? W przepisach prawa pracy brak jest wyznaczonego okresu maksymalnego przebywania na zwolnieniu lekarskim, które wystawiane jest pracownikowi-rodzicowi w celu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem. Wskazać więc należy na przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z 25.06.1999 roku (Dz. U.2010 nr 77 poz. 512). Zgodnie z art. 33 wyżej wymienionej ustawy zasiłek opiekuńczy przysługuje
przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad:

1) dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:

a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza;

b) porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki,

c) pobytu małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej;

2) chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat; Zatem ustawa przewiduje, iż pracownik może przebywać na zwolnieniu lekarskim udzielonym w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem z prawem do zasiłku opiekuńczego do 60 dni kalendarzowym w roku, w wysokości 80 proc. wynagrodzenia. Jeżeli opieka sprawowana byłaby nad innym członkiem rodziny, ww. okres skraca się do 14 dni. Podkreślić należy, iż ustawa przewiduje limit wiekowy dziecka, uzależniający możliwość przyznania zasiłku opiekuńczego. Zatem okres 60 dni jest limitem wyznaczonym przez ustawę, do którego można przebywać na przedmiotowym zwolnieniu i pobierać z tego tytułu zasiłek. Za dalszy okres zasiłek nie przysługuje.

Ponadto wskazać należy, iż zgodnie z art. 188 kodeksu pracy pracownikowi wychowującemu dziecko przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na okres 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Dwa dni wolne w ciągu roku kalendarzowego należą się pracownikowi, niezależnie od liczby wychowywanych dzieci. Mogą być wykorzystane łącznie lub oddzielnie. Należy zaznaczyć, iż dni te nie mogą zostać wykorzystane jako zaległe w następnym roku pracy.

W kwestii ewentualnego zwolnienia z pracy z powodu częstych, choć formalnie usprawiedliwionych nieobecności art. 53§2 kodeksu pracy przewiduje, iż rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić w razie nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem - w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku. Zatem pracownik jest chroniony od zwolnienia bez wypowiedzenia wprost przez ww. przepis. Jednak jeżeli chodzi o zwolnienie z pracy za wypowiedzeniem to istnieje możliwość, iż pracodawca powoła ten argument w uzasadnieniu rozwiązania umowy o pracę. Sąd Najwyższy przyznał, iż długotrwałe i powtarzające się nieobecności pracownika w pracy, wymagające wyznaczanie zastępstw i pociągające za sobą wydatki na zatrudnienie pracowników w godzinach nadliczbowych lub innych osób na podstawie umów zlecenia, są uzasadnioną przyczyną wypowiedzenia o pracę - chociażby były niezawinione przez pracownika i formalnie usprawiedliwione ( wyrok SN z dnia 04.12.1997 roku I PKN 422/97, wyrok SN z dnia
23.01.2011 roku I PKN 191/00). Jednakże każda sytuacja pracownika wymaga indywidualnej oceny, czy rzeczywiście nastąpiła taka dezorganizacja pracy, która uniemożliwia normalne funkcjonowanie zakładu pracy, oraz uwzględnienie nie tylko interesu i potrzeb pracodawcy ale również dotychczasowej postawy pracownika oraz sposobu wywiązywania s

Małgorzata Stawicka
Kancelaria Prawna ARKANA

|

|
| --- |
| |

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)