Trwa ładowanie...
Praca dla ciebie
Przejdź na

ZUS od umowy o dzieło w trakcie urlopu bezpłatnego

0
Podziel się:

Czy pracodawca zawierający z pracownikiem umowę o dzieło w trakcie udzielonego pracownikowi urlopu bezpłatnego jest zobowiązany odprowadzać do ZUS składki z tytułu tej umowy?

Czy pracodawca zawierający z pracownikiem umowę o dzieło w trakcie udzielonego pracownikowi urlopu bezpłatnego jest zobowiązany odprowadzać do ZUS składki z tytułu tej umowy?

Za pracownika - zgodnie z art. 8 ust. 1 oraz 2a ustawy systemowej - uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy, a także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Jeżeli więc pracownik wykonuje dodatkowo umowę zlecenia zawartą z własnym pracodawcą podlega - z tytułu wykonywania tej umowy - ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu na takich samych zasadach jak w przypadku umowy o pracę.

CAŁY ARTYKUŁ CZYTAJ W SERWISIE DLA FIRM:

KOMENTARZE
(0)