Trwa ładowanie...
Praca dla ciebie
Przejdź na

Zarobki lekarzy w USA

0
Podziel się:

W 2012 roku Medscape, amerykańska organizacja zrzeszająca lekarzy przeprowadziła badanie na temat wynagrodzeń medyków w Stanach Zjednoczonych

bFfCVlPF

W 2012 roku Medscape, amerykańska organizacja zrzeszająca lekarzy przeprowadziła badanie na temat wynagrodzeń medyków w Stanach Zjednoczonych. W badaniu wzięło udział ponad 24 000 doktorów reprezentujących 25 różnych specjalności. Wynagrodzenia lekarzy różnych specjalności

Roczne wynagrodzenia lekarzy w Stanach Zjednoczonych zależą od specjalności jaką wybrali. Podobnie jak w roku poprzednim, w 2012 roku na szczycie listy znaleźli się ex aequo radiolodzy i ortopedzi. Ich roczne wynagrodzenie wynosiło w 2011 roku 315 000 USD. Drugie miejsce w zestawieniu należało do kardiologów, których zarobki były o 1 000 USD niższe niż ich kolegów z czołowej specjalizacji. Wyniosły one 314 000 USD. Trzecią najlepiej opłacaną specjalnością była w 2011 roku anestezjologia i urologia. Średnie płace specjalistów z tych działów medycyny wynosiły 309 000 USD. Najmniej zarobili pediatrzy. Ich roczne wynagrodzenia były o ponad 50 proc. niższe od płac radiologów i ortopedów i wynosiły 156 000 USD. Poniżej 170 000 USD zarabiali specjaliści w zakresie medycyny rodzinnej (158 000 USD), medycyny wewnętrznej (165 000 USD) oraz endokrynolodzy (168 000 USD).

bFfCVlPH

*Kliknij w tabelę, aby powiększyć

| |
| --- |

Jak wspomniano na wstępie na czele rankingu stali radiolodzy i ortopedzi. 15 proc. radiologów zarabia poniżej 100 000 USD. Wynagrodzenie największej grupy, 27 proc. lekarzy tej specjalności, wahało się od 300 000 USD do 399 999 USD. 1 proc. radiologów zarobił ponad 1 000 000 USD.

bFfCVlPN

| |
| --- |

Najwięcej, bo 19 proc. ortopedów otrzymywało wynagrodzenie nie przekraczające 100 000 USD. Ponad 30 proc. lekarzy tej specjalności zarabia pomiędzy 200 000 a 399 999 USD. Wynagrodzenie w wysokości 1 000 000 i więcej otrzymywało 2 proc. ortopedów.

| |
| --- |

bFfCVlPO

Mniej czy więcej?

W stosunku do 2010 roku najbardziej wzrosły wynagrodzenia okulistów. W ciągu roku ich wynagrodzenie zwiększyło się średnio o 9 proc. i w 2011 roku wynosiło 270 000 USD. O 4 proc. zwiększyły się wynagrodzenia nefrologów, reumatologów i onkologów. Największy spadek wysokości płac zanotowano wśród chirurgów ogólnych. Ich wynagrodzenie w porównaniu do roku 2010 zmniejszyło się aż o 12 proc.

W 2011 roku wynagrodzenia najniżej opłacanych lekarzy nieznacznie wzrosły. Płace, zamykających ranking wynagrodzeń pediatrów wzrosły o 5 proc. Specjaliści medycyny rodzinnej i medycyny wewnętrznej otrzymali 2 proc. podwyżki. Płace endokrynologów wzrosły o 1proc.

Spośród pięciu najlepiej opłacanych specjalizacji, podwyżki w 2011 roku otrzymali jedynie urolodzy. Wzrost ich wynagrodzenia był niewielki, wynosił zaledwie 1 proc. Płace plasujących się na czołowej pozycji w rankingu ortopedów i radiologów zmniejszyły się średnio o 10 proc. Kardiolodzy zarobili o 3 proc. mniej, zaś wynagrodzenia anestezjologów spadły o 5 proc.

bFfCVlPP

| |
| --- |

Mężczyźni czy kobiety?

Biorąc pod uwagę wszystkie specjalizacje lekarze mężczyźni zarabiali w 2011 roku o około 40 proc. więcej niż ich koleżanki. Średnie roczne zarobki lekarek wynosiły 173 000 USD a wynagrodzenia lekarzy (mężczyzn) przekroczyły 240 000 USD.

| |
| --- |

bFfCVlPQ

Nieco mniejszą rozpiętość płacową zanotowano wśród lekarzy pierwszego kontaktu (podstawowa opieka zdrowotna). Kobiety-lekarze w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej zarobiły rocznie średnio 141 000 USD. Ich koledzy po fachu otrzymali w 2011 roku wynagrodzenie wyższe o 33 000 USD (o 23 proc.).

| |
| --- |

Sprawiedliwie czy nie?

Ponad połowa amerykańskich lekarzy na pytanie czy uważają, że są wynagradzani sprawiedliwie odpowiedziała, że tak. Pozostała część (49 proc.) ma poczucie, że nie otrzymywała uczciwej pensji.

| |
| --- |

Wśród lekarzy, którzy uważają się, że są sprawiedliwie wynagradzani pierwsze miejsce zajmują dermatolodzy. Aż 71 proc. z nich sądzi, że ich pensja jest właściwa w stosunku do obowiązków, które wypełniają. Podobną opinię ma 63 proc. patologów. 62 proc. radiologów i 50 proc. ortopedów (zajmujących pierwsze miejsce w rankingu wynagrodzeń) jest zadowolonych ze swojej płacy. 45 proc. kardiologów - drugich najlepiej wynagradzanych specjalistów - uważa, że ich zarobki są sprawiedliwe.

W tym kontekście zaskakującym może być fakt, że aż połowa pediatrów, którzy w rankingu wynagrodzeń zajmują ostatnie miejsce czuje się sprawiedliwie wynagradzana.

Najmniejsze poczucie sprawiedliwości mają endokrynolodzy i chirurdzy plastyczni. Tylko 38 proc. z nich uważa, że otrzymuje wynagrodzenie odpowiednie do ich wkładu pracy.

| |
| --- |

Biedni czy bogaci?

Pojęcie ,,bogaty" jest dosyć subiektywne. Na pytanie czy uważają się za bogatych około 11 proc. lekarzy wszystkich specjalności odpowiedziało, że tak. 45 proc. stwierdziło, że ich wynagrodzenia wcale nie są lepsze od osób pracujących w innych zawodach. Taki sam odsetek osób odpowiedział, że ich płace kwalifikują ich do określenia się mianem ,,bogatych", mają jednak tak wiele długów i wydatków, że wcale się tak nie czują.

Specjalistami, którzy najczęściej uważają się za bogatych byli patolodzy (15 proc.), radiolodzy, onkolodzy i gastrolodzy (14 proc.). Najrzadziej natomiast z takim stwierdzeniem zgadzało się 6 proc. chirurgów plastycznych i reumatologów.

| |
| --- |

Sprawdź, ile powinieneś zarabiać! Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi. Wypełnij ankietę!

Sylwia Rębisz
Sedlak & Sedlak

Artykuł pochodzi z portalu
wynagrodzenia.pl

bFfCVlQi
KOMENTARZE
(0)