Trwa ładowanie...
Praca dla ciebie
Przejdź na

Zakaz konkurencji - co grozi za złamanie umowy?

0
Podziel się

Kodeks pracy przewiduje, że w przypadku gdy pracownik ma dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, z pracownikiem takim można zawrzeć umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Zakaz konkurencji - co grozi za złamanie umowy?
bEaphuAB

Kodeks pracy przewiduje, że w przypadku gdy pracownik ma dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, z pracownikiem takim można zawrzeć umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Nie jest to jednak jedyna możliwość ochrony tajemnicy pracodawcy po ustaniu stosunku pracy z pracownikiem. Ochrona taka wynika również z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z tą ustawą tajemnica przedsiębiorstwa to poufna informacja posiadająca wartość gospodarczą, a w szczególności informacja techniczna, technologiczna lub organizacyjna.

bEaphuAD

Ujawnienie lub wykorzystanie takiej informacji przez byłego pracownika jest uważane za tzw. czyn nieuczciwej konkurencji.

Pracodawca może na drodze cywilnej dochodzić odpowiednich roszczeń, takich jak: zaniechanie niedozwolonych działań, usunięcie skutków niedozwolonych działań, złożenie oświadczenia w odpowiedniej formie i treści, naprawienia szkody, wydania bezprawnie uzyskanych korzyści oraz zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego - jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

Na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tajemnica przedsiębiorstwa podlega również ochronie karnej. Pracownikowi, który wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi ujawnił lub wykorzystał tajemnicę przedsiębiorstwa grozi do 2 lat pozbawienia wolności. Przestępstwo ścigane jest na wniosek pokrzywdzonego (pracodawcy).

bEaphuAJ

Obowiązek zachowania przez pracownika w tajemnicy informacji byłego pracodawcy został ograniczony w czasie do momentu ustania stanu tajemnicy, nie dłużej jednak niż 3 lata od dnia zakończenia stosunku pracy.

Podstawa prawna:
Art. 12, 18, 23 i 27 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Wiktoria Cieślikowska, MDDP Sobońska Olkiewicz Kancelaria Adwokatów i Radców prawnych sp. k.

bEaphuBe
KOMENTARZE
(0)