Trwa ładowanie...
Praca dla ciebie
Przejdź na

Zachowanie tajemnicy służbowej

0
Podziel się:

"Zostałem zwolniony z zachowaniem terminu wypowiedzenia. Mam zamiar w pierwszej kolejności szukać pracy u konkurencji. Dopatrzyłem się jednak w mojej umowie o pracę zapisu cyt. 'Pan XX zobowiązuje się do zachowania tajemnicy służbowej i handlowej w czasie trwania stosunku pracy, jak i po jego wygaśnięciu pod rygorem prawnym'. Czy ten zapis mnie ogranicza? Trudno bowiem pracując w tej samej branży, nie wykorzystywać wiedzy nabytej wcześniej"

Zachowanie tajemnicy służbowej

"Zostałem zwolniony z zachowaniem terminu wypowiedzenia. Mam zamiar w pierwszej kolejności szukać pracy u konkurencji. Dopatrzyłem się jednak w mojej umowie o pracę zapisu cyt. 'Pan XX zobowiązuje się do zachowania tajemnicy służbowej i handlowej w czasie trwania stosunku pracy, jak i po jego wygaśnięciu pod rygorem prawnym'. Czy ten zapis mnie ogranicza? Trudno bowiem pracując w tej samej branży, nie wykorzystywać wiedzy nabytej wcześniej."

Zapis nakazujący pracownikom zachowanie tajemnicy służbowej znajduje się w zdecydowanej większości umów o pracę. Aby go dobrze zrozumieć, najpierw należy zdefiniować, czym jest tajemnica służbowa. Informacja ta znajduje się w art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dalej ustawa (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Zgodnie z tym zapisem, przez zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa uznaje się nie ujawnianie:

o informacji technicznych,
o informacji w zakresie technologii,
o informacji organizacyjnych przedsiębiorstwa lub o innych informacji posiadających wartość gospodarczą.

Decyzja o tym, które informacje są traktowane jako tajne należy do pracodawcy. Szczególnie chronione są dane dotyczące np. wielkości produkcji, źródła zaopatrzenia, charakterystyczne dla danego przedsiębiorstwa procesy technologiczne i sposób zarządzania. Podsumowując, pracownik nie powinien ujawniać informacji, które mogą zaszkodzić firmie w obliczu konkurencji na rynku. Pracownik ma jednak pełne prawo do korzystania ze swoich umiejętności i doświadczeń u nowego pracodawcy, chyba że istnieje szczególny zapis w umowie, który tego zakazuje.

Beata Kapcewicz, ekspert ds. kariery i personalbrandingu

KOMENTARZE
(0)