Trwa ładowanie...
Zaloguj
Praca dla ciebie
Przejdź na

Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron

0
Podziel się:

Wypowiedziałam umowę o pracę za porozumieniem stron. Mój pracodawca nie chce żebym przychodziła do pracy w tym okresie (w umowie widnieją dwa tygodnie). Czy szef zapłaci mi za ten czas?" - pyta internautka.

"Wypowiedziałam umowę o pracę za porozumieniem stron. Mój pracodawca nie chce żebym przychodziła do pracy w tym okresie (w umowie widnieją dwa tygodnie). Czy szef zapłaci mi za ten czas?" - pyta internautka.

Odpowiada Marcin Karczewski, aplikant radcowski

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest często najkorzystniejszą formą rozwiązania stosunku pracy, która wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika. Przepisy prawa pracy nie określają treści ani formy rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, jednak zaleca się zachowanie formy pisemnej.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę w drodze porozumienia, strony umowy mają co do zasady swobodę w ustalaniu zasad zakończenia współpracy. Porozumienie powinno określać w szczególności datę rozwiązania stosunku pracy. Przyjmuje się, że pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy, wskazane jest jednak aby wynikało to z porozumienia zawartego pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, a nie jednostronnej decyzji pracodawcy.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy powinno wyraźnie wynikać z treści zawartego przez strony porozumienia w celu odróżnienia takiego zwolnienia od urlopu wypoczynkowego udzielanego pracownikowi na podstawie art. 1671 kodeksu pracy. Kwestia odróżnienia urlopu wypoczynkowego udzielanego na podstawie art. 1671 kodeksu pracy od zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy jest istotna z punktu widzenia wypłaty pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Jeżeli z zawartego porozumienia nie wynika obowiązek pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie nieświadczenia pracy (zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy), to pracodawca nie może zobowiązać pracownika do wykorzystania urlopu w tym okresie.

W treści zawartego porozumienia powinny zostać określone uprawnienia pracownika związane ze zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy. Podkreślić należy, że pomimo zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy zachowuje Pani prawo do wynagrodzenia za okres do dnia rozwiązania umowy o pracę. Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy przez pracodawcę nie może pozbawiać pracownika prawa do przysługującego mu wynagrodzenia.

(AS)

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)