Trwa ładowanie...
Zaloguj
Praca dla ciebie
Przejdź na
aktualizacja

Wynagrodzenie autorskie na macierzyńskim

0
Podziel się:

Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony, moje wynagrodzenie składa się z niskiej podstawy i wynagrodzenia autorskiego. Jeżeli poszłabym na urlop macierzyński, jak byłoby wyliczane moje miesięczne wynagrodzenie? Domyślam się, że będzie one niższe w trakcie urlopu macierzyńskiego, ze względu na brak tworzenia dzieł objętych prawem autorskim?

Wynagrodzenie autorskie na macierzyńskim
(Unsplash.com)

Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony, moje wynagrodzenie składa się z niskiej podstawy i wynagrodzenia autorskiego. Jeżeli poszłabym na urlop macierzyński, jak byłoby wyliczane moje miesięczne wynagrodzenie? Domyślam się, że będzie one niższe w trakcie urlopu macierzyńskiego, ze względu na brak tworzenia dzieł objętych prawem autorskim? Odpowiadają: Damian Dworek, radca prawny, Partner w RKKW, Piotr Frelak, aplikant radcowski w RKKW

Szanowna Pani, zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego wylicza się na podstawie średniego wynagrodzenia pobieranego u pracodawcy za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym rozpoczął się urlop macierzyński. Jeżeli okres ten jest krótszy niż 12 miesięcy podstawą do wyliczenia będzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia (art. 36 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Przy obliczaniu wymiaru zasiłku macierzyńskiego dla osoby zatrudnionej na umowę o pracę brana jest pod uwagę wysokość wynagrodzenia. Na wynagrodzenie składają się zaś wszystkie świadczenia wynikające z umowy o pracę oraz przepisów prawa pracy. Podstawą wypłacania wynagrodzenia autorskiego zwykle nie jest umowa o pracę, ale odrębna umowa o przeniesienie praw majątkowych do utworu. Wliczanie wysokości uzyskiwanych z niej świadczeń do wymiaru zasiłku macierzyńskiego nie wynika więc wprost z przepisów ustawy. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 14.02.2012 r., sygn. akt III UZP 4/11, OSNAPiUS 2012/15-16/198 przesądził jednak, że wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich na pracodawcę, o ile jest bezpośrednio związane z wykonywaniem na jego rzecz pracy w ramach stosunku pracy, stanowi podstawę wymiaru składek oraz świadczeń z ubezpieczeń społecznych w tym także zasiłku macierzyńskiego.

Podsumowując należy stwierdzić, że wynagrodzenie autorskie powinno być uwzględniane przy obliczaniu wysokości zasiłku macierzyńskiego, ale tylko wówczas, gdy było ono uzyskiwane od pracodawcy w związku ze świadczeniem na jego rzecz pracy w ramach stosunku pracy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

(AS)

prawo pracy
prawo
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)