Trwa ładowanie...
Zaloguj
Praca dla ciebie
Przejdź na

Ustawa o cudzoziemcach. Projekt trafił do konsultacji społecznych

0
Podziel się:

Wydłużenie z 2 do 3 lat zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców i jedno zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce - zakłada projekt ustawy o cudzoziemcach.

Ustawa o cudzoziemcach. Projekt trafił do konsultacji społecznych
(shotbydave/iStockphoto)

Wydłużenie z 2 do 3 lat zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców i jedno zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce - zakłada projekt ustawy o cudzoziemcach. MSW poinformowało, że przesłało go do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

_ - Nowa ustawa o cudzoziemcach zawiera pakiet rozwiązań wprowadzających ułatwienia dla cudzoziemców pracujących i studiujących w Polsce oraz tych, którzy chcieliby zalegalizować swój pobyt _ - powiedziała PAP rzeczniczka MSW Małgorzata Woźniak.

W myśli projektu wydłużony będzie z 2 do 3 lat maksymalny okres, na który cudzoziemcom może być udzielone zezwolenie na pobyt czasowy. Wniosek o zezwolenie na taki pobyt cudzoziemiec będzie mógł złożyć podczas swojego pobytu, w dogodnym dla siebie momencie. Teraz każdy, kto chce przedłużyć pobyt w Polsce musi z takim wnioskiem wystąpić przynajmniej 45 dni przed końcem ważności wizy lub aktualnego zezwolenia na pobyt.

W projekcie zaproponowano także nowe rozwiązania dla cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach. Zezwolenie na pobyt czasowy dla studiujących cudzoziemców ma być przyznawane na okres 15 miesięcy. W sytuacji, gdy cudzoziemiec będzie przebywał w Polsce krócej niż rok, wówczas zezwolenie ma być przyznawane na czas trwania roku akademickiego lub studiów oraz dodatkowo 3 miesięcy.

Natomiast cudzoziemcy, którzy kontynuują studia na drugim lub kolejnym roku mają otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy na 2 lata, a nie jak do tej pory na rok. Zmiany mają objąć także cudzoziemców-absolwentów polskich uczelni wyższych, którzy poszukują w Polsce pracy. Będą oni mogli ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy na 1 rok.

Obecnie wojewoda nie może przyznać studentowi kolejnego zezwolenia na pobyt, jeśli nie zaliczył on roku studiów i nie uzyskał warunkowego wpisu na następny semestr lub rok. Nowe rozwiązanie pozwoli wojewodzie na elastyczniejsze podejście do pobytu studentów z państw trzecich w Polsce.

Nowością w projekcie ustawy, jest przyznanie jednego zezwolenia - zarówno na pobyt, jak i na pracę. Cudzoziemiec, który pracuje w Polsce ma mieć możliwość ubiegania się o zezwolenie na pobyt oraz pracę, w ramach jednej procedury.

Obecnie to pracodawca, który chce zatrudnić w Polsce cudzoziemca, musi ubiegać się dla niego, o zezwolenie na pracę. Dopiero po jego uzyskaniu cudzoziemiec może wystąpić o zezwolenie na pobyt. Procedura wydawania zezwoleń na pracę nie zostanie zlikwidowana - informuje MSW.

W myśl projektu pracodawca nadal ma mieć możliwość uzyskania zezwolenia na pracę, które będzie uprawniało m.in. do ubiegania się o wizę dla cudzoziemca chcącego pracować w Polsce. Proponowane rozwiązania wynikają z wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów unijnych. Ponadto cudzoziemiec będzie mógł przez jeden miesiąc pozostawać bez zatrudnienia. W tym czasie nie straci udzielonego mu wcześniej zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Nowym rozwiązaniem jest także przyspieszenie procedury udzielania zezwoleń na pobyt. W tym celu skrócono termin (z 30 do 15 dni), w którym m.in. policja i ABW udzielają informacji, czy wjazd i pobyt cudzoziemca nie zagraża bezpieczeństwu albo porządkowi publicznemu.

W projekcie nowej ustawy wprowadzono zapis, że cudzoziemiec, który ubiega się o zezwolenie na pobyt czasowy nie będzie musiał przedstawiać tytułu prawnego do zajmowanego lokalu. Zaproponowano, aby wystarczające było tylko wykazanie, że ma zapewnione w Polsce miejsce zamieszkania.

W myśl projektu cudzoziemcy ubiegający się o zezwolenie na pobyt stały oraz o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, będą musieli znać język polski na poziomie przynajmniej A2. Umiejętności językowe będą potwierdzane urzędowo stosownym certyfikatem językowym lub świadectwem ukończenia odpowiedniej szkoły.

Nowa ustawa o cudzoziemcach nawiązuje do kierunków polskiej polityki migracyjnej, której projekt został zatwierdzony przez Zespół do spraw Migracji 20 lipca 2011 r. Dostosowuje także polskie przepisy prawa w tym zakresie do regulacji unijnych. Projekt założeń do projektu ustawy o cudzoziemcach został przyjęty przez rząd w sierpniu 2011 roku.

Czytaj więcej w Money.pl
Cudzoziemcy głodują. Chcą szybkich decyzji 30 osób wciąż prowadzi akcję protestacyjną w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców w Białymstoku, Lesznowoli i Przemyślu.
Cudzoziemcy kupują coraz więcej mieszkań w Polsce Polski rynek szturmują Niemcy, którzy już od dwóch lat kupują najwięcej. Błyskawicznie też rośnie zainteresowanie ze strony...
Premier martwi się, co pomyślimy o jego kraju Premier Włoch Mario Monti powiedział, że skandale finansowe i korupcyjne ujawniane ostatnio w kraju wyrządzają _ straty nie do oszacowania _.
To koniec szarej strefy? Idą zmiany w prawie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że cudzoziemcy mogą wykonywać pracę w Polsce, jeśli posiadają zezwolenie na pracę (chyba, że na mocy szczególnych przepisów nie potrzebują takiego zezwolenia) oraz przebywają w Polsce legalnie.
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)