Trwa ładowanie...
Praca dla ciebie
Przejdź na

Urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski

0
Podziel się:
bFeUpwxx

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2013-06-17

Co to jest urlop macierzyński?

Urlop macierzyński to zagwarantowane przepisami zwolnienie od pracy przysługujące pracownicy z tytułu urodzenia dziecka. Umożliwia on kobiecie regenerację sił po porodzie oraz przygotowanie się do sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w pierwszych tygodniach jego życia. W pewnych przypadkach z tego urlopu może skorzystać również ojciec dziecka.

Prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługuje pracownikom, którzy przyjęli dziecko na wychowanie.

bFeUpwxz

Urlop macierzyński przysługuje każdej pracownicy, która urodziła dziecko. Nie ma znaczenia rodzaj umowy o pracę, na podstawie której jest zatrudniona, jej staż pracy oraz wymiar czasu pracy. Urlop macierzyński należy wykorzystać w naturze, tzn. nie można zrzec się prawa do urlopu w zamian za ekwiwalent pieniężny.

Jak długo trwa urlop macierzyński?

Długość urlopu macierzyńskiego przysługującego pracownicy zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie:

1. 20 tygodni – urodzenie jednego dziecka przy jednym porodzie,
2. 31 tygodni – urodzenie dwojga dzieci przy jednym porodzie,
3. 33 tygodnie – urodzenie trojga dzieci przy jednym porodzie,
4. 35 tygodni – urodzenie czworga dzieci przy jednym porodzie,
5. 37 tygodni – urodzenie pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

bFeUpwxF

Dodatkowy urlop macierzyński

Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego wynosi:

1. do 6 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
2. do 8 tygodni – w przypadku porodu mnogiego.

Dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego

Wymiar dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego wynosi:

bFeUpwxG

1. do 6 tygodni – w przypadku przyjęcia na wychowanie jednego dziecka,
2. do 8 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka,
3. do 3 tygodni – w przypadku przyjęcia na wychowanie dziecka starszego.

Urlop rodzicielski

Bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 26 tygodni – niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

Urlop ten może być udzielony jednorazowo lub nie więcej niż w trzech częściach, nie krótszych niż 8 tygodni, przypadających bezpośrednio po sobie.

bFeUpwxH

Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice, łączny jego wymiar nie może przekraczać 26 tygodni.

Urlop ojcowski

Pracownik - ojciec wychowujący dziecko ma prawo skorzystać z urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni.

Urlop ojcowski może być wykorzystany przez pracownika w każdym czasie, zatem również w trakcie korzystania przez pracownicę - matkę dziecka np. z urlopu macierzyńskiego. Jedynym ograniczeniem jest wiek dziecka.

bFeUpwxI

Wykorzystanie urlopu ojcowskiego jest bowiem możliwe do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia.

Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek składany przez uprawnionego pracownika w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z takiego urlopu. Przy udzieleniu urlopu ojcowskiego tydzień urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym.

bFeUpwya
powrót do pracy po urlopie macierzyńskim
KOMENTARZE
(0)