Trwa ładowanie...
Praca dla ciebie
Przejdź na
aktualizacja

Umowa zlecenie a emerytura. Jakie prawa ma pracownik?

1
Podziel się:

Umowa zlecenie jest dość często podpisywana między pracodawcą a pracownikiem. Przede wszystkim dlatego, że jest tańsza. Czy to wpływa jakoś na przyszłą emeryturę?

Wykonywanie umowy zlecenia wiąże się z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, co daje prawo do uzyskania emerytury
Wykonywanie umowy zlecenia wiąże się z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, co daje prawo do uzyskania emerytury (Shutterstock.com, pressmaster)
bELlGdmd

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną. Stosuje się tu więc zapisy kodeksu cywilnego. To wszystko powoduje, że zleceniobiorca nie ma żadnych praw pracowniczych, które wynikają z kodeksu pracy. Chodzi tu np. o prawo do zasiłku chorobowego czy urlopu.

Umowa zlecenie pozwala zaoszczędzić na kosztach pracy. Taka umowa może być realizowana w każdym miejscu i w każdym czasie przez dowolną osobę, a nie tylko zleceniobiorcę. Jednak to on zawsze ponosi odpowiedzialność za zadanie, jeśli ktoś inny będzie je za niego wykonywał. Zleceniobiorca nie może też skorzystać z urlopu i innych świadczeń, które ma pracując na umowie o pracę.

Umowa zlecenie a uprawnienia pracownicze

Czy w związku z tym może to w jakiś sposób wpłynąć na przyszłą emeryturę? Co do zasady, umowa zlecenie nie daje żadnych uprawnień pracowniczych. Trzeba jednak od takiej umowy odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne. A częścią nich są również składki emerytalne. Odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia jest obowiązkowe. Wyjątek stanowi podpisanie takiej umowy ze studentami i uczniami do 26. roku życia. Oni są objęci ubezpieczeniem z tytułu pobierania nauki.

bELlGdmf

Składka na ubezpieczenie społeczne w przypadku umowy zlecenia jest taka sama jak w przypadku umowy o pracę. To 19,52 proc. podstawy wymiaru składek, czyli inaczej mówiąc od wynagrodzenia. Po połowie składkę tę płacą zleceniobiorca i zleceniodawca.

Wszystko to sprawia, że chociaż zleceniobiorca, który pracują na umowie zlecenie, nie ma praw, które przysługują pracownikowi zatrudnionemu na umowie o pracę, to poprzez fakt odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, zleceniobiorca ma ubezpieczenie emerytalne. W efekcie, gdy osiągnie wiek emerytalny, będzie mógł otrzymać emeryturę. Innymi słowy, pod tym względem nie ma znaczenia, czy praca jest wykonywana na umowie o pracę, czy na zlecenie.

Mało tego. Jeszcze do niedawna zleceniobiorca, który miał kilka umów zlecenia, odprowadzał składki od jednej z nich. Najczęściej dotyczyło to umowy na najniższą kwotę. Po zmianie przepisów składki odprowadzane są od wszystkich umów, aż do momentu, gdy łączna ich podstawa osiągnie wartość minimalnego wynagrodzenia.

bELlGdml

Umowa zlecenie a składki

W przypadku umowy zlecenia trzeba też opłacać składki na ubezpieczenie rentowe i wypadkowe. Całość składek pokrywa zleceniodawca.

Dobrowolne są składki, z których finansuje się ubezpieczenie chorobowe i zdrowotne. Jeśli zleceniodawca zdecyduje, że będzie takie składki opłacać, to wtedy trzeba zapłacić 9 proc. wynagrodzenia jako składka zdrowotna, a 2,45 jako składka chorobowa.

Umowa zlecenie i prawo do emerytury

Podsumowując: umowa zlecenie daje prawo do emerytury, ponieważ są od niej odprowadzane składki emerytalne. Umowa taka jest tańsza dla zleceniobiorcy, bo np., nie musi płacić za przygotowanie miejsca pracy, a także ponosić innych kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika. Chodzi tu np. o badania lekarskie. W porównaniu do umowy o pracę, gdzie wszystkie składki są obowiązkowe, w przypadku umowy zlecenia część z nich jest dobrowolna. Jeśli więc zleceniodawca zdecyduje, że nie będzie ich opłacać, zleceniobiorcy nie będą przysługiwać przywileje z tego tytułu. Nie mówiąc już np. o prawie do urlopu. Oczywiście obie strony mogą umówić się, że zleceniobiorca będzie miał kilka dni wolnych, ale nigdy nie mogą nazwać tego urlopem. Jest to pojęcie zarezerwowane dla kodeksu pracy i umowy o pracę.

bELlGdmG
KOMENTARZE
(1)
julek
9 miesięcy temu
Jeżeli umowa zlecenia jest jedyną formą zatrudnienia dla takiej osoby, wówczas podlega ona obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Natomiast ubezpieczenie chorobowe ma charakter dobrowolny.