Trwa ładowanie...
Praca dla ciebie
Przejdź na

Umowa o pracę po 2 latach?

0
Podziel się

Czy po 2 latach pracy na zlecenie należy mi się umowa o pracę?

bEidtblx

Pracuję na umowę zlecenia już 2 rok, słyszałam o tzw. ustawie antykryzysowej, która weszła w życie właśnie 2 lata temu. Zgodnie z tymi przepisami, w tym właśnie roku, moja umowa zlecenia powinna się automatycznie przekształcić w umowę o pracę. Powiedziałam o tym szefowi, ale ten wyśmiał mnie. Powiedział, że o niczym takim nie słyszał i jeśli zależy mi na pracy, to powinnam się cieszyć z tej umowy, którą mam. A jeśli coś mi nie pasuje, to ,,do widzenia". Bardzo proszę o informację, czy rzeczywiście mam prawo upominać się o etat? Może źle zrozumiałam przepisy?

bEidtblz

Niestety, ustawa z dnia 1 lipca 2009 roku o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 125, poz. 1035), zwana ,,ustawą antykryzysową" nie znajduje zastosowania do umowy zlecenia. Ustawa ta obejmuje swym zakresem jedynie umowy o pracę, nawiązywane na podstawie przepisów kodeksu pracy. Umowa zlecenia jest umową cywilno-prawną i podlega regulacji kodeksu cywilnego. Osoby zatrudnione na umowę zlecenia czy umowę o dzieło co do zasady nie korzystają z ochrony, jaką prawo daje pracownikom zatrudnionym na podstawie umów o pracę.

Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego

Wskazana wyżej ustawa antykryzysowa została uchwalona w celu ograniczenia skutków kryzysu ekonomicznego w sferze zatrudnienia. Zastosowane w niej mechanizmy miały ułatwić pracodawcom zachowanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach, w szczególności poprzez wprowadzone ustawą ułatwienia, możliwe do wykorzystania w przypadku przejściowych trudności ekonomicznych.

Zastosowanie ustawy

Pomimo, iż przepisy ustawy antykryzysowej znajdują zastosowanie głównie w stosunku do pracodawców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, część jej unormowań skierowana jest do ogółu pracodawców. Największe znaczenie dla stosunków pracy ma art. 13 ustawy antykryzysowej, który zawiesił na czas jej obowiązywania (tj. do końca bieżącego roku) stosowanie art. 25(1) kodeksu pracy, określającego maksymalną liczbę następujących po sobie umów o pracę zawieranych na czas określony. Pod rządami tej ustawy pracodawcy mogą zawierać ze swoimi pracownikami więcej niż 3 następujące po sobie umowy na czas określony, jednak obowiązuje ich inne ograniczenie, a mianowicie ograniczenie czasowe.

bEidtblF

Długość trwania kolejnych umów o pracę na czas określony, zawieranych z tym samym pracownikiem, nie może przekroczyć 24 miesięcy, chyba że przerwa w ich trwaniu wynosi ponad 3 miesiące. Dłuższe trwanie umowy jest według ustawy niezgodne z prawem, jednak nie powoduje automatycznego przekształcenia istniejącej umowy terminowej w umowę na czas nieokreślony (bowiem ustawa nie przewiduje takiej sankcji). Jednak wskutek odpowiedniego powództwa pracownika, Sąd pracy - w trybie art. 189 kodeksu postępowania cywilnego - może uznać istniejący stosunek pracy za bezterminowy.

bEidtblG
bEidtbma
KOMENTARZE
(0)