Trwa ładowanie...
Praca dla ciebie
Przejdź na

Telepraca, ale pod pewnymi warunkami

0
Podziel się:

Brak zgody pracownika na telepracę nie może być przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę.

Telepraca, ale pod pewnymi warunkami
(Money.pl/Tomasz Brankiewicz)
bECGKzCd

Zgodnie z art. 675 § 1 k.p. telepracą jest praca, która wykonywana jest regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz w której pracownik musi przekazywać pracodawcy swoje wyniki pracy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

| Środkami komunikacji elektronicznej są rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną (art. 2 pkt 5 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). |
| --- |

Warunki telepracy muszą być określone w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową, a jeśli u pracodawcy działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa - ze wszystkimi tymi organizacjami. Gdy u pracodawcy nie działają związki zawodowe to warunki telepracy muszą być uzgodnione w regulaminie utworzonym przez pracodawcę po konsultacji z przedstawicielami pracowników. Porozumienie bądź regulamin może określać stanowiska czy rodzaje prac, przy których u danego pracodawcy dopuszcza się możliwość zatrudniania pracowników w warunkach telepracy lub też np. ilość lub też częstotliwość szkoleń w zakresie obsługi sprzętu za pomocą, którego telepraca będzie świadczona (w sytuacji gdy np. sprzęt będzie stale udoskonalany), czy też w ślad za art. 67[14] Kodeksu pracy częstotliwość dokonywania kontroli telepracownika przez pracodawcę.

bECGKzCf

ZOBACZ TAKŻE:

Zabronione jest oddelegowywanie pracownika do telepracy w trybie art. 42 § 4 Kodeksu pracy, co oznacza, że pracodawca nie może powierzyć pracownikowi wykonywania, w miejsce dotychczasowej innej pracy świadczonej w formie telepracy. Jeżeli praca została podjęta w formie telepracy już w trakcie zatrudnienia to w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia pracy w formie telepracy każda ze stron może wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy w tej formie i o przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy.

Jeżeli pracownik złożył wniosek o przywrócenie poprzednich warunków pracy po upływie 3 miesięcy od dnia jej podjęcia to wówczas poprzednie warunki zatrudnienia mogą być przez pracodawcę przywrócone w trybie art. 42 § 1-3 Kodeksu pracy.

bECGKzCl

Brak zgody pracownika na świadczenie pracy w formie telepracy nie może być przyczyną uzasadniająca wypowiedzenie umowy o pracę.

Telepraca to ułatwienie dla wielu grup zawodowych. Praca w tej formie może być świadczona przez pracowników zajmujących się obsługą klienta, telemarketingiem, czy też dla pracowników z branży konsultingu. Z pewnością na telepracy mogą również skorzystać osoby wykonujące wolny zawód np. tłumacze. Jednym z plusów telepracy jest poszerzenie możliwości wykonywania pracy przez osoby niepełnosprawne, czy też młode matki, które wolą pracować w domu. Bez zbędnego wychodzenia z domu mogą one mieć źródło dochodów na równi z osobami pełnosprawnymi.

Autorka jest radcą prawnym w kancelarii Rachelski i Wspólnicy

bECGKzCG
Źródło:
Kancelaria Rachelski
KOMENTARZE
(0)