Trwa ładowanie...
Praca dla ciebie
Przejdź na

Szereg zmian w pomocy dla osób młodych

0
Podziel się:

5 listopada 2013 r. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

5 listopada 2013 r. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Reforma urzędów pracy przygotowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zakłada profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych, nowe instrumenty wsparcia dla osób szukających pracy i wynagradzanie pracowników urzędów za osiągane wyniki. Celem zmian jest poprawa obsługi w urzędach pracy osób bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców.

Zgodnie z projektem, każdy bezrobotny i poszukujący pracy zarejestrowany w urzędzie pracy będzie od początku prowadzony przez tego samego doradcę klienta. Każda osoba zgłaszająca się do urzędu zostanie przydzielona do jednego z trzech profili pomocy. W pierwszym znajdą się bezrobotni aktywni, którzy nie potrzebują specjalistycznej pomocy, dla których podstawowym wsparciem będą usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Do drugiego profilu należeć będą bezrobotni wymagający wsparcia, którzy będą korzystać ze wszystkich usług i instrumentów rynku pracy, jakie oferują urzędy pracy.

W trzecim profilu znajdą się bezrobotni oddaleni od rynku pracy, zagrożeni wykluczeniem społecznym, oraz ci, którzy nie są zainteresowani zatrudnieniem lub uchylają się od legalnej pracy. Z myślą o nich powstał Program Aktywizacja i Integracja realizowany przez powiatowy urząd pracy i ośrodek pomocy społecznej. Na podstawie tego programu bezrobotny otrzyma wieloaspektowe wsparcie mające na celu przezwyciężenie istniejących deficytów i pomoc w podjęciu zatrudnienia. Przy działaniach pomocowych na rzecz takich osób urzędy pracy będą również współpracować z agencjami zatrudnienia lub organizacjami pozarządowymi.

Projekt przewiduje nowe instrumenty wsparcia dla osób szukających pracy, takie jak grant na telepracę, świadczenie aktywizacyjne, pożyczka na utworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia organizowane w ramach trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych pomiędzy starostą pracodawcą i instytucją szkoleniową, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnionego bezrobotnego w wieku 50+ oraz programy regionalne.

Szereg zmian przewidziano w pomocy dla osób młodych. Projekt przewiduje m.in. zmianę definicji osoby młodej - obejmie ona wszystkich do 30. roku życia, a także skrócenie z 6 do 4 miesięcy okresu, w którym urzędy muszą przedstawić im ofertę pracy, stażu lub podniesienia kwalifikacji. Do młodych ludzi adresowane są również nowe rozwiązania - bony szkoleniowe, stażowe, zatrudnieniowe i na zasiedlenie.

Projekt zakłada utworzenie Krajowego Funduszu Szkoleniowego, który w pierwszym etapie ma wspierać kształcenie ustawiczne pracowników powyżej 45 roku życia, a w późniejszym okresie także pozostałych.

ES

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)