Trwa ładowanie...
Praca dla ciebie
Przejdź na

Problemy z Kindergeld

0
Podziel się

Na pytania odpowiada Krzysztof Peśla, prawnik prowadzący kancelarie w Löcknitz (Niemcy) oraz w Szczecinie

bErLtgmt

drubig-photo - Fotolia.com /

Na pytania odpowiada Krzysztof Peśla, prawnik prowadzący kancelarie w Löcknitz (Niemcy) oraz w Szczecinie.

bErLtgmv

- Kto z zatrudnionych w Niemczech Polaków ma prawo ubiegać się o Kindergeld? Czy także pracownicy sezonowi oraz ci z naszych rodaków, którzy zdecydowali się założyć za Odrą własną firmę? A co z pracownikami delegowanymi, którzy formalnie są zatrudnieni w Polsce?

- O cały Kindergeld lub różnicę pomiędzy niemieckimi, a polskimi świadczeniami mogą ubiegać się następujące grupy osób:

1. Pracownicy zatrudnieni w Niemczech na niemiecką umowę o pracę - w tym także pracownicy sezonowi.
2. Pracownicy oddelegowani i inne osoby przebywające zwyczajowo w Niemczech. Dotyczy to każdego okresu, w którym przebywali oni nieprzerwanie w Niemczech powyżej 183 dni. Przy czym krótkie przerwy w pobycie nie powodują utraty prawa do Kindergeld.
3. Samozatrudnieni w Niemczech, tj. prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (Gewerbe). Mają oni prawo do Kindergeld, jeżeli uzyskali dochody i rozliczyli się w Niemczech, a ich dochód w Polsce w tym samym czasie nie przekroczył kwoty 4065 EUR. Uzyskają oni Kindergeld nawet w sytuacji, gdy mieszkali w Niemczech przez mniej niż 183 dni z rzędu.
4. Rozwiedzeni rodzice, przebywający z dziećmi w Polsce - z reguły mamy - jeżeli drugi z rodziców pracuje, wykonuje działalność bądź przebywa na stałe w Niemczech.

- Jeśli ktoś przeoczył albo nie dopełnił formalności i nie występował dotąd o Kindergeld, czy możliwa jest spłata tego świadczenia za kilka lat wstecz?

- Tak, o Kindergeld można występować do czterech lat wstecz, licząc zawsze od końca bieżącego roku kalendarzowego. Tak więc do końca roku 2014 można uzyskać Kindergeld jeszcze za cały rok 2010.

bErLtgmB

- W praktyce jak długo, po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów w niemieckim urzędzie, czeka się na pierwszy przekaz zasiłku (Kindergeld)? - Co do zasady niemiecki urząd - Familienkasse (kasa rodzinna) - powinien rozstrzygnąć wniosek w terminie 6 miesięcy od daty jego złożenia.

- Od maja 2013 roku rozpatrywaniem polskich wniosków w sprawie Kindergeld zajmuje się tylko jedna, wydzielona jednostka - Familienkasse Sachsen. Czy po tej zmianie procedura trwa krócej? - Takie było zamierzenie autorów zmian. Niestety jak na razie efekt jest dokładnie odwrotny - wiele osób czeka obecnie na Kindergeld rok i dłużej.

- Czy pomoc takiej firmy jak Pana może mieć wpływ na termin rozpatrzenia złożonego wniosku?

- Zarówno firmy doradcze jak i kancelarie prawne prowadzące sprawy o Kindergeld mają znacznie więcej możliwości, aby wpłynąć na czas rozpatrywania wniosku, niż osoby składające wniosek samodzielnie. Jeżeli chodzi o nas, to stosujemy w tym celu wszelkie dopuszczalne środki prawne i pozaprawne, np. systematyczne monitowanie, osobistą obecność w Familienkasse czy też informowanie o zaistniałej sytuacji polskich służb dyplomatycznych. W przypadku dużych opóźnień w rozpatrywaniu sprawy przygotowujemy dla klientów pozwy do sądu o wypłatę świadczeń ze względu na opieszałość niemieckiej administracji. Często już samo wkroczenie na drogę sądową powoduje niezwłoczne wydanie przez kasę rodzinną spóźnionej decyzji.

bErLtgmC

- Co w przypadku, gdy strona niemiecka długo nie podejmuje decyzji w sprawie konkretnego wniosku dotyczącego Kindergeld? Czy potem ewentualnie można dochodzić karnych odsetek?

- Podobnie jak w prawie podatkowym, jeżeli to podatnik jest opieszały, musi płacić wysokie odsetki. Państwo natomiast takich odsetek nie płaci. Taka sama sytuacja ma niestety miejsce również w przypadku Kindergeld.

bErLtgmW
KOMENTARZE
(0)