Trwa ładowanie...
Zaloguj
Praca dla ciebie
Przejdź na

PRAKTYKI WYNAGRADZANIA W BRANŻY IT W 2017 ROKU

0
Podziel się:

W badaniu pytaliśmy o tabelę płac, pozycjonowanie się względem rynku, system premiowania, politykę zatrudnienia i regulowania kwestii nadgodzin.

PRAKTYKI WYNAGRADZANIA W BRANŻY IT W 2017 ROKU
Przeprowadzając badania wynagrodzeń, często pytamy pracodawców nie tylko o wysokość stawek na poszczególnych stanowiskach, ale także o sposoby wynagradzania. Tak było również w przypadku Raportu płacowego Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2017. Na podstawie zebranych tam danych powstał niniejszy raport dotyczący praktyk wynagradzania w branży IT w 2017 roku. W badaniu pytaliśmy o tabelę płac, pozycjonowanie się względem rynku, system premiowania, politykę zatrudnienia i regulowania kwestii nadgodzin.

Tabela płac

Dwa pytania w naszym badaniu dotyczyły tabeli płac. Okazało się, że tylko 44% firm ją posiada.

Wykres 1. Czy posiadają Państwo tabelę płac?

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2017 (n=66)

Kolejne pytanie dotyczyło liczby kategorii zaszeregowania. Okazuje się, że pracodawcy deklarują różną ich liczbę, która mieści się w przedziale od czterech do nawet kilkunastu. Większość firm zadeklarowała jednak liczbę posiadanych kategorii zaszeregowania w przedziale od 8 do 10.

Wykres 2. Liczba kategorii zaszeregowania w badanych firmach

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2017 (n=24)

Porównania z rynkiem

W badaniu zapytaliśmy również o źródła pozyskiwania danych o wynagrodzeniach rynkowych. Okazuje się, że 83% firm korzystało wcześniej korzystało z raportów płacowych. Źródło to cieszy się zatem dużą popularnością wśród badanych pracodawców IT.

Wykres 3. Czy wcześniej korzystali Państwo z raportów płacowych?

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2017 (n=66)

Kolejne pytanie, na które odpowiadali respondenci, dotyczyło porównania poziomu wynagrodzeń w firmie z konkurencją. 48 firm stwierdziło, że płaci na porównywalnym poziomie. Można więc pokusić się o stwierdzenie, że deficyt pracowników IT, a co za tym idzie wzmożona konkurencja o pracownika w tej branży, skutkuje wyrównaniem płac na podobnych stanowiskach w różnych firmach.

Wykres 4. W porównaniu do firm konkurencyjnych płace w Państwa firmie są:

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2017 (n=66)

System premiowania

Następny blok pytań w naszym badaniu dotyczył systemu premiowania pracowników IT. Większość firm (62%) zadeklarowało, że posiada system premiowania.

Wykres 5. Czy posiadają Państwo system premiowania?

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2017 (n=66)

Dobry system premiowania powinien być spisany w postaci regulaminu, w którym znaleźć się powinny takie elementy jak to, za co przysługuje premia, jak jest ona naliczana i jakie są zasady jej wypłaty. Dokument ten wpływa na transparentność i poczucie sprawiedliwości wynagrodzeń wśród pracowników. Regulamin, aby spełniał swoją funkcję, powinien być napisany w sposób zrozumiały i być dostępny dla każdego pracownika. Firmy, które wzięły udział w badaniu, zdają sobie sprawę z tych kwestii. 76% uczestników, stosujących systemy premiowania, zadeklarowało posiadanie ogólnodostępnego regulaminu premiowania.

Wykres 6. Jeśli posiadają Państwo system premiowania, to czy posiadają Państwo ogólnodostępny regulamin premiowania?

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2017(n=41)

Kolejną ważną kwestią związaną z systemem premiowania jest sposób wypłaty premii. 83% badanych firm zadeklarowało, że wypłaca całą premię od razu, a 17% z nich stosuje odroczone formy płatności.

Wykres 7. Czy wypłacacie Państwo całą premię od razu?

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2017 (n=46)

Jednym z głównych problemów stojących przed firmami z branży IT jest niedobór pracowników. Zmusza to pracodawców do uwzględnienia tego faktu przy tworzeniu pakietu wynagrodzenia. Popularnym rozwiązaniem są nagrody lub premie rekomendacyjne. Premia ta jest przyznawana za polecenie kandydata do pracy w firmie. Zwykle jej wypłata uzależniona jest od spełnienia przez nowego pracownika określonych warunków. Może to być np. pozytywne ukończenie okresu próbnego czy zdobycie pozytywnych ocen u przełożonych (więcej na temat premii rekomendacyjnej w IT przeczytać można w naszym artykule). Rozwiązanie to jest popularne wśród firm IT. 70% uczestników naszego badania zadeklarowało stosowanie tego typu rozwiązania.

Wykres 8. Czy w firmie stosowane są nagrody/premie rekomendacyjne?

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2017 (n=66)

Inną metodą na skuteczne pozyskanie pracowników jest premia rekrutacyjna. Jest ona wypłacana np. po podpisaniu umowy przez nowo zatrudnionego pracownika. W praktyce jednak tylko 9% firm zdecydowało się na zastosowanie premii rekrutacyjnej w pakiecie wynagrodzenia.

Wykres 9. Czy w firmie stosowane są premie rekrutacyjne?

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2017 (n=66)

Nawiązując do motywowania pracowników IT popularnym rozwiązaniem są nagrody. Stanowią one dodatkową formę docenienia pracownika przez pracodawcę za jego wkład w pracę. Poza tradycyjnymi nagrodami jubileuszowymi i za ukończenie danego projektu popularne są premie uznaniowe (tzw. spot bonus). Przybierają one finansową lub niefinansową formę i są przyznawane najczęściej przez bezpośredniego przełożonego w oparciu o jego własną opinię. Ten rodzaj nagrody stosuje 76% badanych firm.

Wykres 10. Czy w firmie stosowane są nagrody uznaniowe (tzw. spot bonus)?

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2017 (n=66)

Czas pracy i polityka zatrudnienia

Ostatni blok pytań w badaniu dotyczył czasu pracy i polityki zatrudnienia. Jednym z podstawowym problemów tego obszaru jest kwestia nadgodzin. Badane przez nas firmy często motywują pracowników do ich „odebrania” (27% próby) lub wypłacają ich ustawową wartość (14%). Najpopularniejszym sposobem rozwiązywania kwestii nadgodzin są jednak rozwiązania mieszane (38%).

Wykres 11. Jak rozwiązujecie Państwo kwestię nadgodzin?

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2017 (n=66)

Pytając pracodawców o plany dotyczące zatrudnienia okazuje się, że 79% z nich zamierza do końca roku zwiększyć stan zatrudnienia. Perspektywa ta dla osób z branży technologii informatycznej jest korzystna. Jest to również przesłanka mówiąca o tym, że płace w IT nadal będą rosły.

Wykres 12. Do końca roku planują Państwo:

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2017 (n=61)

Ostatnia poruszana kwestia dotyczyła możliwości rozliczenia przez pracowników części obowiązków jako prac twórczych. Dzięki nim, z pensji pracowników potrącane są mniejsze obciążenia z tytułu podatków, a co za tym idzie wzrasta wynagrodzenie netto. Połowa badanych przez nas firm oferuje swoim zatrudnionym taką możliwość.

Wykres 13. Czy korzystacie Państwo z możliwości rozliczenia wyższych kosztów uzyskania przychodów z prac twórczych?

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2017 (n=65)

O raporcie

W raporcie Sedlak & Sedlak dla branży IT w 2017 uczestniczyło 71 firm z całej Polski. Zebrane informacje pozwoliły opublikować analizy dla 93 stanowisk. Warto dodać, że nasz raport bada wynagrodzenia w firmach różnej wielkości, różnych województwach i różnym profilu działalności.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)