Trwa ładowanie...
Praca dla ciebie
Przejdź na

Pracodawca nie udziela pełnego urlopu

0
Podziel się

Przysługuje mi 10 dni urlopu, jednak pracodawca uparcie twierdzi, że tylko 8.

bEidofFh

Pracuje w obecnej firmie od 12 lutego. Nie jest to moja pierwsza praca, a mój wymiar urlopu to 20 dni. Według moich wyliczeń na dzień dzisiejszy (4 lipca) przysługuje mi 10 dni urlopu, jednak pracodawca uparcie twierdzi, że tylko 8, przy czym nie chce mi wskazać podstawy prawnej.

bEidofFj

Odpowiada Danuta Rutkowska, rzecznik prasowy głównego inspektora pracy

Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi: 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat i 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat (art.154 § 1 Kodeksu pracy).

Jednakże zgodnie z zasadą proporcjonalności, wyrażoną w art.1551 § 1 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do urlopu, pracownikowi przysługuje urlop: 1) u dotychczasowego pracodawcy - w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze,
2) u kolejnego pracodawcy - w wymiarze: proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego - w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,
proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym - w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego.

bEidofFp

Stosownie do przepisów art.1552a Kodeksu pracy przy ustalaniu urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym, kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi na podstawie art.154 § 1 Kodeksu pracy. Niepełny miesiąc kalendarzowy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca. Ponadto, jak wynika z przepisów art.1553 § 1 Kodeksu pracy przy ustalaniu wymiaru urlopu proporcjonalnego niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

  • Polacy chętniej wypoczywają w kraju Zatem, jeśli pracownik podejmie zatrudnienie w trakcie roku kalendarzowego przysługuje mu urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia. W sytuacji, gdy poprzednie Pana zatrudnienie ustało w lutym 2008 r. urlop za luty przysługiwał Panu u poprzedniego pracodawcy, a u obecnego przysługuje Panu urlop za okres marzec 2008 r. - lipiec 2008 r. w wymiarze 5/12 z 20 dni - 9 dni. Jeśli natomiast w lutym br. przed nawiązaniem umowy z obecnym pracodawcą nie był Pan nigdzie zatrudniony - wówczas obecny pracodawca ma obowiązek udzielić Panu urlopu również za pracę przez część miesiąca (lutego) - i wymiar przysługującego Panu urlopu będzie wynosił 6/12 z 20 dni - 10 dni.
bEidofFK
KOMENTARZE
(0)