Trwa ładowanie...
Praca dla ciebie
Przejdź na

Praca w czasie inwentaryzacji

0
Podziel się:

"Pracodawca kazał stawić się do pracy w sobotę i niedzielę w celu przeprowadzenia inwentaryzacji. Profil firmy to działalność handlowa, moje stanowisko to magazynier. Odmówić nie mogę, ponieważ skutkowałoby to zwolnieniem. Jakiej rekompensaty mogę się domagać za przepracowany weekend?"

(C) FreeProd - Fotolia.com /

"Pracodawca kazał stawić się do pracy w sobotę i niedzielę w celu przeprowadzenia inwentaryzacji. Profil firmy to działalność handlowa, moje stanowisko to magazynier. Odmówić nie mogę, ponieważ skutkowałoby to zwolnieniem. Jakiej rekompensaty mogę się domagać za przepracowany weekend?" - pyta Internauta.

Odpowiada Marcin Kamiński, Kancelaria Prawna ARKANA

Zgodnie z przepisami prawa pracy za pracę w nadgodzinach, w Pana przypadku w weekend przewidziane jest jedna z następujących form rekompensaty:

a) pieniężny dodatek do wynagrodzenia, wynikający z osobistego zaszeregowania pracowników zgodnie z art. 151[1] § 1 kodeksu pracy;
b) czas wolny udzielany na pisemny wniosek pracownika w wymiarze odpowiadającym liczbie przepracowanych godzin nadliczbowych zgodnie z art. 151[2] § 1 kodeksu pracy;
c) czas wolny udzielany bez wniosku pracownika w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych zgodnie z art. 151[2] § 2 kodeksu pracy.

Jeżeli chodzi o pracę w niedziele pracownik powinien otrzymać wolny dzień od pracy w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli, a jeżeli nie jest to możliwe, do końca okresu rozliczeniowego. Jeżeli pracodawca nie zapewni pracownikowi dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę, wówczas jest obowiązany zapłacić mu za każdą przepracowaną godzinę jego normalne wynagrodzenie powiększone o dodatek w wysokości 100%. Należy zaznaczyć, że jeżeli pracodawca udzieli dnia wolnego pracownikowi za pracę w niedziele nie ma obowiązku wypłacania mu dodatku.

Niestety istnieje spór w kwestii czy pracownikowi pracującemu w niedziele przysługują dwa dodatki do wynagrodzenia, czy tylko jeden. Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 15 lutego 2006 r. (II PZP 11/2005) stwierdził, że ,,W razie nieudzielenia przez pracodawcę w okresie rozliczeniowym innego dnia wolnego od pracy w zamian za dozwoloną pracę świadczoną w niedzielę lub święto, pracownikowi przysługuje za każdą godzinę takiej pracy tylko jeden dodatek przewidziany w art. 151[11] § 2 in fine lub § 3 kp". Zgodnie jednak z aktualnym stanowiskiem Głównej Inspekcji Pracy pracownikowi za pracę w niedziele niezrekompensowaną innym dniem wolnym od pracy w danym okresie rozliczeniowym przysługują dwa dodatki do wynagrodzenia, czyli łącznie odpowiednio 200% lub 150 % wynagrodzenia, wynikającego z osobistego zaszeregowania z tytułu dwóch autonomicznych dodatków.

Źródło: GUS

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)