Trwa ładowanie...
Zaloguj
Praca dla ciebie
Przejdź na

Praca a świadczenie pielęgnacyjne

0
Podziel się:

Mój syn ma znaczny stopień niepełnosprawności. Ma przyznaną rentę z ZUS oraz świadczenie pielęgnacyjne. Czy może podjąć pracę, nie tracąc tych świadczeń?

Praca a świadczenie pielęgnacyjne

(C) auremar - Fotolia.com /

"Mój syn ma znaczny stopień niepełnosprawności. Ma przyznaną rentę z ZUS oraz świadczenie pielęgnacyjne. Czy może podjąć pracę, nie tracąc tych świadczeń?" - pyta Internautka.

Odpowiada Marcin Kamiński, Kancelaria Prawna ARKANA

W przypadku świadczeń otrzymywanych z ZUS takich jak przykładowo renta socjalna lub renta z tytułu niezdolności do pracy w przypadku podjęcia pracy przez Pani Syna istnieje ryzyko jej zawieszenia lub zmniejszenia. Powyższe następuje w przypadku przekroczenia określonej kwoty przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, którą jest również zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Prawo do renty ulegnie zawieszeniu w razie osiągania przychodu przez Pani Syna przekraczającego próg 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS. Jeżeli natomiast przychód ten będzie pomiędzy 70 proc. a 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia świadczenie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę przekroczenia. W przypadku gdy przychód nie przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia świadczenie z ZUS będzie wypłacane w pełnej wysokości.

Od 1 marca 2014 r. do 31 maja 2014 r. wskazane powyżej progi są następujące:

- przychód niezmniejszający świadczenia (równowartość 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2013 r.) kwota do 2.676,40 zł;

- przychód zmniejszający świadczenia (powyżej 70 proc. do 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2013 r.) kwota powyżej 2.676,40 zł do 4.970,40 zł;

- przychód zawieszający wypłatę świadczenia (powyżej 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2013 r.) kwota powyżej 4.970,40 zł.

Osobną kwestią jest świadczenie pielęgnacyjne, które de facto otrzymuje Pani, a nie Syn. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje przykładowo matce lub ojcu z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Przepisy nie zabraniają wprost otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego, jeżeli osoba wymagająca opieki jest aktywna zawodowo. Należy jednak zaznaczyć, tak jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w Wyroku z dnia 09 października 2012 r. ( Sygn. akt IV SA/Gl 1373/2011) ,,Zgodnie z przepisami prawa nie każda rezygnacja z zatrudnienia jest podstawą do przyznania świadczenia, ale tylko taka, której celem jest sprawowanie opieki. To zaś prowadzi do wniosku, że istotą świadczenia pielęgnacyjnego jest pomoc osobom zdolnym do pracy, ale rezygnującym z niej po to, aby opiekować się osobą niepełnosprawną". W związku z powyższym jeżeli w wyniku podjęcia przez Pani Syna pracy przestanie Pani faktycznie sprawować nad nim opiekę to świadczenie pielęgnacyjne może zostać odebrane.

(AS)

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)