Trwa ładowanie...
Praca dla ciebie
Przejdź na

Pisać w CV o zwolnieniu z pracy?

0
Podziel się

Czy powinno się umieszczać w CV informacje o zwolnieniu z pracy?

bEidOtDV
bEidOtDX

Curriculum Vitae (CV) jest dokumentem zwyczajowo sporządzanym przez osobę ubiegająca się o pracę. Polskie prawo nie nakazuje, jakie informacje muszą obowiązkowo znaleźć się z CV. Możliwe jest zatem umieszczenie w tym dokumencie tylko tych informacji, która dla ubiegającego się o pracę są korzystne i pominięcie tych mniej wygodnych, np. informacji o zwolnieniu z poprzedniej pracy w trybie dyscyplinarnym.

Podejmując decyzję o tym, jakie informacje zamieścić w treści CV warto jednak mieć na względzie, że zgodnie z art. 221 par.1 ust. 6 kodeksu pracy pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych dotyczących przebiegu dotychczasowego zatrudnienia oraz ich udokumentowania. Jako że dokumentem potwierdzającym przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest świadectwo pracy, to przyjmuje się, że pracodawca ma prawo zażądać wglądu do tego dokumentu. Zgodnie natomiast z art. 97 par. 2 kodeksu pracy, informacja o sposobie ustania stosunku pracy stanowi element obligatoryjny każdego świadectwa pracy, wobec czego pracodawca i tak ma możliwość uzyskania informacji o sposobie zwolnienia z poprzedniej pracy.

Tomasz Lewandowicz

bEidOtEd
bEidOtEy
KOMENTARZE
(0)