Trwa ładowanie...
Zaloguj
Praca dla ciebie
Przejdź na

Nowe przepisy w sprawie pracy cudzoziemców

0
Podziel się:

Praca bez zezwolenia może być wykonywana przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy w ciągu roku, niezależnie od tego, dla ilu podmiotów pracuje cudzoziemiec.

Nowe przepisy w sprawie pracy cudzoziemców
(dlisbona/CC/Flickr)

Obowiązują już nowe przepisy w sprawie wykonywania przez cudzoziemców pracy bez zezwolenia, ale na podstawie oświadczenia pracodawcy - przypomina Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Uproszczone zasady obejmują m.in. artystów, a dotyczą pracy tymczasowej, do sześciu miesięcy.

W myśl nowego rozporządzenia resortu możliwość podjęcia przez cudzoziemca pracy bez zezwolenia uzależniona jest od zawarcia pisemnej umowy z pracodawcą. Nowe przepisy mówią, że praca bez zezwolenia może być wykonywana przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy w ciągu roku, niezależnie od tego, dla ilu podmiotów pracuje cudzoziemiec.

Zniesiono też możliwość powierzania pracy na okres dłuższy niż sześć miesięcy, jeżeli cudzoziemiec ma w tym czasie zezwolenie na pobyt na czas określony w związku z wykonywaniem innej pracy (przyjęto zasadę, że uproszczone przepisy powinny dotyczyć wyłącznie pracy tymczasowej).

Zmiany dotyczą również rejestrowanych przez urzędy pracy oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi z Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy. W nowym przepisie określono, jakie dodatkowe informacje dotyczące pracy cudzoziemca powinny zostać zamieszczone w oświadczeniu (nazwa zawodu, miejsce, data rozpoczęcia i okres wykonywania pracy, wysokość proponowanego wynagrodzenia, a także rodzaj umowy, na podstawie której praca będzie wykonywana).

Jak informuje MPiPS, przepisy określające inne przypadki, w których nie jest wymagane zezwolenie na pracę, pozostały w większości bez zmian. Wydanie nowego rozporządzenia było konieczne z uwagi na to, że poprzednie regulujące tę kwestię, straciło ważność z końcem lipca. Wprowadzone zmiany mają charakter uściślający i porządkujący.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/203/t132555.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/bedzie;latwiej;o;alimenty;od;cudzoziemcow,72,0,858440.html) Będzie łatwiej o alimenty od cudzoziemców
Jak oceniła Ksenia Naranovich z Fundacji Rozwoju _ Oprócz Granic _, rozporządzenie zachowuje dotychczasowe, korzystne dla cudzoziemców zapisy, a doprecyzowuje to, co pozostawało niejasne.

_ - Zezwolenia mogą być dalej wydawane, ale są wymagane dodatkowe oświadczenia od pracodawców, m.in. dotyczące niezalegania z podatkami i składkami do ZUS, a także o niekaralności z tytułu zatrudniania cudzoziemców _ - wyjaśniła. Pracodawca musi także oświadczyć, że zapoznał się z przepisami dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców oraz że nie ma możliwości zaspokojenia swoich potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy.

Jak dodała, zostały doprecyzowane placówki, w których cudzoziemcy mogą podjąć zatrudnienie, pojawiły się też kolejne zawody, które mogą być wykonywane bez zezwolenia, np. nauczyciele języków obcych, artyści, modele (przez 30 dni w roku); można też przyjeżdżać na okazjonalne referaty i wykłady.

_ - Uzasadnienie nie wskazuje, skąd się bierze zapotrzebowanie na właśnie te zawody. Poprzednie rozporządzenie włączyło do tej grupy m.in. sportowców, co było uzasadnione przed Euro 2012 _ - przypomniała Naranovich.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/174/t86446.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/unia-europejska/wiadomosci/artykul/niemcy;chca;inzynierow;i;lekarzy;z;zagranicy,122,0,859258.html) Chcą inżynierów i lekarzy z zagranicy
Jak podkreśliła, w tej chwili dostęp cudzoziemców do rynku pracy reguluje szereg aktów prawnych, a zależy to przede wszystkim od statusu cudzoziemca. - _ Jeśli ma wydaną kartę pobytu ze względu na studia w Polsce lub małżeństwo z Polakiem, może pracować bez zezwolenia. Część cudzoziemców ma dostęp do rynku pracy ze względu na status uchodźcy, pobyt tolerowany bądź ochronę uzupełniającą (również osoby w trakcie procedury ubiegania się o te dokumenty, po szóstym miesiącu uzyskują dostęp do rynku pracy) _ - mówiła Naranovich.

Dodała, że czasem możliwość pracy bez zezwolenia zależy od placówki, w której cudzoziemiec jest zatrudniany, a czasem od charakteru pracy, jaką wykonuje, np. nie wymaga pozwolenia praca w jednostkach badawczo-naukowych. Od niedawna należy do nich m.in. Polska Akademia Nauk.

Zaznaczyła, że dla osób, które dopiero starają się o przyjazd do Polski, a mają prawo do pracy bez zezwolenia, jest to dość kłopotliwe do udowodnienia przed konsulatem. - _ Nie wszystkie przepisy wydawane przez MPiPS docierają do właściwych resortów i departamentów w MSZ. Te kwestie reguluje resort pracy, ale również MSZ, np. jeśli chodzi o Kartę Polaka. W tym najnowszym rozporządzeniu i ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest to teraz klarownie wyjaśnione i uporządkowane _ - dodała Naranovich.

Czytaj w Money.pl
Dzięki temu, cudzoziemcom będzie łatwiej Wszystkie kluby zapowiedziały w Sejmie poparcie dla projektu abolicji dla cudzoziemców przebywających w Polsce nieprzerwanie od 20 grudnia 2007 roku. Ustawa ma wejść w życie na początku przyszłego roku, wnioski będzie można składać przez pół roku.
Pakiet antykryzysowy może zaszkodzić firmom? Zobacz jak Wkrótce przestanie obowiązywać ustawa antykryzysowa. Może to sprawić wiele problemów firmom zatrudniającym pracowników na czas określony.
Będzie łatwiej o legalny pobyt w Polsce Rząd przyjął projekt ustaw o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców oraz nowelizacji ustaw o udzielaniu cudzoziemcom ochrony w Polsce i o cudzoziemcach.
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)