Trwa ładowanie...
Praca dla ciebie
Przejdź na

Nowa praca bez badań lekarskich. Szykują się zmiany

0
Podziel się

Resort gospodarki pracuje nad zmianą przepisów, która umożliwiłaby zwolnienie kandydata do pracy ze wstępnych badań lekarskich w sytuacji, gdy w nowym miejscu pracy ma on wykonywać takie same zadania jak w poprzednim miejscu zatrudnienia.

Nowa praca bez badań lekarskich. Szykują się zmiany
bErMmUKZ

Resort gospodarki pracuje nad zmianą przepisów, która umożliwiłaby zwolnienie kandydata do pracy ze wstępnych badań lekarskich w sytuacji, gdy w nowym miejscu pracy ma on wykonywać takie same zadania jak w poprzednim miejscu zatrudnienia - pisze "Puls Biznesu". Koncepcja ma już postać konkretnych przepisów. Miałyby one zmienić art. 229 paragraf 1 kodeksu pracy i wprowadzić regułę, że z badań wstępnych będą zwolnione już nie tylko osoby ponownie przyjmowane do pracy przez tego samego pracodawcę w ciągu 30 dni od rozwiązania poprzedniej umowy o pracę (tak jest od wiosny 2011 r.), ale także kandydaci zatrudnieni wcześniej w innych firmach.

bErMmULb

W obu przypadkach warunkiem ma być angaż na takie samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy oraz ważność wydanego wcześniej orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do takiej pracy. Jest jednak pewien wyjątek: takich zwolnień nie będzie dla osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

To warto wiedzieć o badaniach lekarskich potrzebnych do pracy:

1. W ramach badań lekarskich wyróżnia się badania: wstępne, okresowe i kontrolne. Wszystkie są przeprowadzane na koszt pracodawcy.

2. Badania wstępne przeprowadza się przed przyjęciem pracownika do pracy. Lekarz medycyny pracy wydaje orzeczenie o zdolności (lub niezdolności) do pracy, które musi być przechowywane przez pracodawcę. Na orzeczeniu wskazany jest termin kolejnego badania.

bErMmULh

3. Obecnie badania wstępne wykonuje się każdorazowo przy zmianie pracodawcy - jeśli otrzymaliśmy orzeczenie o zdolności do pracy na danym stanowisku, a następnie zmieniamy pracodawcę, to konieczne jest wykonanie kolejnych badań, nawet jeśli stanowisko pozostaje takie samo.

4. Badania lekarskie wstępne wykonuje się w ośrodku wskazanym przez pracodawcę (wtedy pracownik nie ponosi żadnych kosztów badań). Jeśli pracodawca nie ma umowy z ośrodkiem medycznym, pracownik może wykonać badania wstępne w dowolnej placówce medycyny pracy. Płaci za nie, a rachunek przedstawia pracodawcy, który zobowiązany jest do zwrotu kosztów.

5. Badania okresowe w pracy wykonuje się:

- co 2 lata, jeżeli pracownik jest narażony na wdychanie szkodliwych pyłów lub oparów,
- co 3 lata, jeżeli w zakładzie pracy panuje gorący mikroklimat (po 45. roku życia badania takie muszą być wykonywane co 2 lata),
- co 4 lata, jeżeli pracownik stale korzysta z komputera,
- co 5 lat pracownicy biura niekorzystający z komputerów.

bErMmULi

6. Badania kontrolne w pracy - wykonują je pracownicy, których niezdolność do pracy wyniosła dłużej niż 30 dni.

AS/WP.PL

bErMmULC
wiadomości
praca
KOMENTARZE
(0)