Trwa ładowanie...
Zaloguj
Praca dla ciebie
Przejdź na
aktualizacja

Jak odzyskać wynagrodzenie od pracodawcy?

0
Podziel się:

W obecnej pracy jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Pracodawca od grudnia nie wypłacił mi ani jednego wynagrodzenia w związku z czym chcę rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym. Jak odzyskać pieniądze?

Jak odzyskać wynagrodzenie od pracodawcy?
(Unsplash.com)

(C) Halfpoint - Fotolia.com /

"W obecnej pracy jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Pracodawca od grudnia nie wypłacił mi ani jednego wynagrodzenia w związku z czym chcę rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym. Pracodawca jednak z góry deklaruje, że żadnego wynagrodzenia mi nie wypłaci. Twierdzi, że ma świadków na to jak dawał mi pieniądze (jego przyjaciółka, również zatrudniona w zakładzie), że w programie "Handlarz" (w którym ewidencjonujemy sprzedaże, uzupełniamy stan magazynowy) wpisał w wykazie rozchodów "moje imię - wypłata" i że już te dwa fakty są wystarczającym dowodem na to, że pieniądze otrzymałem, a ponadto skoro płaci za mnie składki to jak mówi "Od czegoś te składki są niby odciągane więc w dokumentach jestem czysty". Czy to prawda? Czy świadek, wpis w wykazie rozchodów oraz fakt opłacania składek ZUS przez księgową mogą wystarczyć za dowód? Na moim koncie nie ma żadnych przelewów z jego strony, nigdy nie podpisałem żadnej RMUA ani niczego poza samą umową, oceną ryzyka zawodowego oraz instruktażem BHP" -
pyta Internauta.

Odpowiada Marcin Karczewski, aplikant radcowski

Wypłata wynagrodzenia za pracę, należy do podstawowych obowiązków pracodawcy i jest niezbywalnym prawem pracownika. Pracodawca powinien wypłacać wynagrodzenie co najmniej raz w miesiącu, w stałym i z góry ustalonym terminie. W sytuacji gdy Pana pracodawca nagminnie narusza termin wypłaty wynagrodzenia, możliwość rozwiązania przez Pana zawartej umowy o pracę bez wypowiedzenia jest jak najbardziej uzasadniona. Brak wypłaty wynagrodzenia jest ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracownika, upoważniającym go do rozwiązania umowy w tym trybie (por. art. 55 §11 kodeksu pracy). Należy zwrócić uwagę, że pracodawca, który wbrew swojemu obowiązkowi nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi, może zostać ukarany grzywną w wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł (art. 282 §1 pkt. 1 kodeksu pracy).

Zasadą prawa pracy jest wypłata wynagrodzenia w formie pieniężnej do rąk pracownika, chyba że inne zasady wypłaty wynagrodzenia wynikają z układu zbiorowego pracy lub gdy sam pracownik wcześniej wyrazi na to zgodę na piśmie. Obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracownika, w tym dotyczącej wypłacanego wynagrodzenia oraz innych świadczeń związanych z pracą. Wprawdzie z przepisów nie wynika wprost, że pracownik musi podpisać odbiór wynagrodzenia, to jednak w celu uwierzytelnienia prowadzonej przez siebie dokumentacji płacowej, pracodawca powinien wymagać pisemnego potwierdzenia wypłaty świadczenia.

Z treści pytania wynika, że Pana pracodawca nie dysponuje rzetelnymi dokumentami, które potwierdzały by odbiór wynagrodzenia (np. w postaci podpisanej listy płac lub przelewu bankowego). W sytuacji gdy podczas ewentualnego sporu sądowego zakwestionuje Pan wypłatę wynagrodzenia, pracodawca pomimo posiadanej przez siebie dokumentacji, będzie musiał w sposób wiarygodny wykazać, że wypłata wynagrodzenia rzeczywiście miała miejsce. Spełnienie przez pracodawcę obowiązku w postaci odprowadzania składek ZUS dotyczących ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych i funduszu pracy za zatrudnione przez niego osoby, nie jest dowodem wypłaty wynagrodzenia pracownikowi. Podobnie wydruk z programu komputerowego nie przesądza o tym, że wynagrodzenie pracownikowi faktycznie wypłacono. Problematyczne dla Pana mogą okazać się zeznania świadków, jednak ocena ich wiarygodności należy do sądu pracy.

(AS)

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)