Trwa ładowanie...
Praca dla ciebie
Przejdź na

Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca?

0
Podziel się:

Nie wystarczy ważna wiza czy karta pobytu. Pracodawca powinien pamiętać kiedy jego pracownik musi mieć zezwolenie na pracę.

Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca?
(var resa/CC/Flickr)

Do legalnego zatrudnienia cudzoziemca nie wystarczy ważna wiza czy karta pobytu. Pracodawca powinien pamiętać kiedy jego pracownik musi mieć zezwolenie na pracę.

Jak informuje Państwowa Inspekcja Pracy, aby można było mówić o legalnym zatrudnieniu cudzoziemca musi być spełniony kilka warunków:

  • cudzoziemiec musi posiadać ważną wizę lub inny dokument uprawniający go do pobytu na terytorium Polski (np. zezwolenie na zamieszkanie na czas określony, które potwierdza karta pobytu),
  • cudzoziemiec powinien mieć odpowiednią podstawę pobytu na terytorium Polski, tzn. taką, która uprawnia do wykonywania pracy (albo, ściślej mówiąc, nie wyklucza jej wykonywania),
  • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany uzyskać dla niego zezwolenie na pracę (wydawane przez właściwego wojewodę), chyba że w przypadku danego cudzoziemca takie zezwolenie nie jest wymagane,
  • wykonywanie pracy przez cudzoziemca nie może odbywać się na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę (z wyjątkiem powierzenia pracy o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na okresy łącznie nieprzekraczające 30 dni w roku kalendarzowym, pod warunkiem niezwłocznego powiadomienia o tym w formie pisemnej wojewody, który wydał zezwolenie).

Pracodawca przed zatrudnieniem cudzoziemca powinien sprawdzić, czy w stosunku do kandydata istnieje wymóg ubiegania się o zezwolenie na pracę.

Jeśli tak, to powinien wystąpić do właściwego wojewody z wnioskiem o wydanie takiego zezwolenia dla danego cudzoziemca.Szczegółowe informacje dotyczące procedury uzyskiwania zezwoleń na pracę, w tym wykaz dokumentów, które pracodawca powinien złożyć wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia, można uzyskać we właściwych urzędach wojewódzkich bądź na ich stronach internetowych. Wniosek o wydanie zezwolenia należy złożyć do wojewody właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania zatrudniającego.

Jeśli obcokrajowiec delegowany jest do pracy na terytorium Polski, będzie to wojewoda właściwy dla siedziby podmiotu, do którego cudzoziemiec jest delegowany lub dla głównego miejsca wykonywania pracy przez cudzoziemca na terytorium Polski.

Zezwolenie na pracę jest wydawane dla konkretnego pracownika i określa pracodawcę, stanowisko lub rodzaj pracy, a także okres ważności zezwolenia. Jest ono wydawane w 3 egzemplarzach, z których 2 otrzymuje pracodawca.

Koniecznie należy pamiętać, że oprócz zezwolenia na pracę (jeśli w określonym przypadku jest ono wymagane) - dla legalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca - konieczny jest jego legalny pobyt na terytorium RP i to tylko taki tytuł pobytowy, który uprawnia do wykonywania pracy na terytorium RP.

Kiedy obcokrajowiec może pracować bez zezwolenia (katalog podstawowych wyjątków)

Tekst powstał w oparciu o materiały Państwowej Inspekcji Pracy

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)