Trwa ładowanie...
Praca dla ciebie
Przejdź na

Godzina rozpoczęcia pracy

0
Podziel się:

Czy czas, jakiego pracownik potrzebuje do umycia się i przebrania w odzież roboczą/wyjściową, wlicza się do godzin pracy?

bFfmUxXF

Źródło: GUS

bFfmUxXH

Czy czas, jakiego pracownik potrzebuje do umycia się i przebrania w odzież roboczą/wyjściową, wlicza się do godzin pracy?

Odpowiada Małgorzata Majewska, ekspert monsterpolska.pl

Kwestia ta jest bardzo dyskusyjna. Według art. 128. § 1. Kodeksu Pracy, czas pracy jest określany jako czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Kluczowe do odpowiedzi na to pytanie jest określenie, co ustawodawca przewidział jako pozostawanie w dyspozycji. Pozostawanie w dyspozycji oznacza faktyczną gotowość do świadczenia pracy i wykonywania poleceń pracodawcy. Nakładając na pracownika obowiązek stawienia się do pracy o konkretnej godzinie, pracodawca wyznacza moment, od którego pracownik ma być ,,w gotowości", czyli zdolny i w pełni przygotowany do wykonywania powierzonych obowiązków. Żaden przepis nie zobowiązuje pracodawcy do zaliczania do czasu pracy okresu, w którym pracownik musi przygotować się do wykonywania obowiązków. Jeśli sprawowane stanowisko wymaga przebrania się np. w odzież roboczą, pracownik jest gotowy do podjęcia pracy dopiero po jej włożeniu. Powinien się zatem stawić do pracy odpowiednio
wcześniej, aby wykonać wszystkie niezbędne do podjęcia pracy czynności. Umyć i przebrać się po pracy także będzie mógł dopiero po zakończeniu pracy na swoim stanowisku.

Sytuacja wygląda natomiast inaczej, jeśli pracownik przed lub po skończeniu pracy potrzebuje czasu na przygotowanie swojego stanowiska. Może to być np. przygotowanie maszyny lub rozliczenie kasy. O ile prawo pracy nie reguluje tego precyzyjnie, regulacje takie mogą znaleźć się w aktach wewnątrzzakładowych, takich jak regulamin pracy. Decyzja w tym zakresie należy do pracodawcy.

bFfmUxXN

(AS)

bFfmUxYi
KOMENTARZE
(0)