Trwa ładowanie...
Zaloguj
Praca dla ciebie
Przejdź na

Firmy nie będą musiały zatrudniać strażaków

0
Podziel się:

5 sierpnia uproszczeniu ulegają przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej w firmie.

Firmy nie będą musiały zatrudniać strażaków

Z dniem 5 sierpnia b.r. część pracodawców odetchnie zapewne z ulgą - zmiana przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pozwoli im na uproszczenie procedur, związanych z ochroną przeciwpożarową w zakładzie pracy.

Od stycznia tego roku pracodawcy musieli bowiem wyznaczać pracowników do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej przewiduje zaś konieczność posługiwania się przez osoby odpowiedzialne za ochronę przeciwpożarową odpowiednimi uprawnieniami. Pracodawcy byli zatem zmuszeni do zatrudnienia dodatkowego pracownika - inspektora ochrony przeciwpożarowej, lub skierowania jednej z już zatrudnionych osób na specjalistyczne szkolenie w celu uzyskania wymaganych ustawą kwalifikacji.

Z uwagi na wysokie koszty szkoleń oraz ich zakres merytoryczny, zbyt obszerny do zrealizowania w ciągu kilku tygodni, dla wielu pracodawców spełnienie ustawowych wymagań okazało się niemożliwe. Sytuacja taka miała miejsce zwłaszcza w małych firmach, zatrudniających niewielką ilość pracowników.

Po zmianach kodeksu pracy, wybór środków pracodawcy, niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, procedury wyznaczenia odpowiedzialnych za bhp pracowników oraz sposobów łączności z wyspecjalizowanymi służbami ratowniczymi uzależniony jest od indywidualnych czynników, występujących w zakładzie pracy.

Pracodawca organizując w zakładzie pracy służbę bhp i ppoż, musi zatem wziąć pod uwagę rodzaj i zakres prowadzonej działalności, liczbę pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaj i poziom występujących zagrożeń. Od tych faktorów zależy również liczba pracowników, wyznaczonych do czynności związanych z udzielaniem pierwszej pomocy i ochroną ppoż. Pracodawca powinien zatem, w oparciu o rozmiar prowadzonej działalności i ewentualne ryzyka, występujące w zakładzie pracy, sam zdecydować, ilu pracowników powinno odpowiadać za działania przeciwpożarowe i zadbać o to, by byli oni odpowiednio przeszkoleni do wykonywania takich zadań. W zasadzie w każdym momencie pracy zakładu powinna znajdować się w nim osoba odpowiedzialna za ewentualną ewakuację i koordynację w przypadku pożaru.

W większych przedsiębiorstwach, prowadzących produkcję w kilku miejscach czy też na kilku zmianach, w każdym zakładzie pracy i na każdej zmianie powinien być przynajmniej jeden pracownik, posiadający odpowiednie przeszkolenie. Nie jest już jednak konieczne ukończenie specjalistycznych kursów z zakresu ochrony przeciwpożarowej - wystarczające będzie bowiem zwykłe szkolenie bhp, którego ukończenie jest obowiązkiem każdego pracownika. Pamiętać bowiem należy, iż zgodnie z art. 2373 § 2 kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz zapewniać również okresowe szkolenia w tym zakresie.

Wyznaczenie pracownika odpowiedzialnego za udzielanie pierwszej pomocy oraz wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników nie będzie jednak konieczne u pracodawców, zatrudniających jedynie pracowników młodocianych lub niepełnosprawnych. Zadania takiego pracownika przejąć będzie mógł bowiem sam pracodawca, o ile przejdzie on szkolenie bhp z elementami ochrony przeciwpożarowej.

Autorka jest aplikantką radcowską w Kancelarii BSO Prawo & Podatki we Wrocławiu.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)