Trwa ładowanie...
Zaloguj
Praca dla ciebie
Przejdź na

Dni wolne na szukanie pracy

0
Podziel się:

W trakcie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik może skorzystać z dodatkowych dni wolnych na poszukiwanie nowej pracy

Dni wolne na szukanie pracy

W trakcie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik może skorzystać z dodatkowych dni wolnych na poszukiwanie nowej pracy.

Kodeks pracy przewiduje dodatkowe dni wolne na szukanie nowego zatrudnienia dla pracowników, którym to pracodawca wypowiedział umowę o pracę. Nie mogą na nie liczyć osoby, które same dokonali wypowiedzenia lub zawarły z pracodawcą porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę.

Prawo do wolnych dni mają pracownicy, dla których okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi co najmniej 2 tygodnie. Oznacza to, że dodatkowe dni wolne przysługują tylko osobom zatrudnionym na podstawie: umowy o pracę na czas nieokreślony, umowy na czas określony zawartej na ponad 6 miesięcy i zawierającej klauzulę dopuszczającą wypowiedzenie umowy oraz umowy na okres próbny wynoszący 3 miesiące. Aby skorzystać z tego uprawnienia, pracowni musi wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o udzielenie dni wolnych.

Liczba dni wolnych na poszukiwanie nowej jest uzależniona od okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Jeśli okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie lub jeden miesiąc, pracownik może liczyć na 2 dni wolnego. W okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia na szukanie nowej pracy można wykorzystać 3 dni wolne.

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas poszukiwania pracy. Wysokość i zasady wypłaty honorarium za czas niewykonywania pracy określa par. 5 rozporządzenia MPiPS z dnia 29 maja 1996 roku w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy. Zgodnie z nim przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, przy czym składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy.

MA

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)