Trwa ładowanie...
Praca dla ciebie
Przejdź na

Czy podczas urlopu bezpłatnego można podjąć inną pracę?

0
Podziel się:

Czy biorąc urlop bezpłatny w czasie umowy o pracę, mogę podjąć inną pracę?

bFfDMCyd

"Czy biorąc urlop bezpłatny w czasie umowy o pracę, mogę podjąć inną pracę ( czy możliwa jest praca na podstawie umowy o pracę, bez wiedzy i zgody obecnego pracodawcy)? A jeśli nie, to czy możliwe jest podpisywanie w tym czasie umów zlecenia? Ciekawi mnie też, jak rozwiązuje się taką 'zawieszoną' umowę o pracę? Czy mogę złożyć wypowiedzenie w czasie urlopu bezpłatnego i od tego momentu zacząć odliczać czas wypowiedzenia? I wreszcie czy czas 'zawieszenia' wlicza się do stażu pracy, który jest podstawą do określenia długości okresu wypowiedzenia?" - pyta internauta.

bFfDMCyf

Urlop bezpłatny charakteryzuję się tym, że stanowi przerwę w świadczeniu pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia mimo tego, że stosunek pracy między pracownikiem a pracodawcą w dalszym ciągu trwa (zostaję zawieszony). Udzielenie urlopu bezpłatnego zgodnie z art 174. par. 1 Kodeksu pracy następuje na pisemny wniosek pracownika, który nie wymaga żadnego uzasadnienia, a jego przyznanie zależy tylko i wyłącznie od woli pracodawcy. Gdy taka zgoda zostanie wyrażona nie ma przeszkód, aby w trakcie urlopu bezpłatnego pracownik podjął zatrudnienie u innego pracodawcy. Podjęcie takiego zatrudnienia może być nawet celem urlopu bezpłatnego. Nie jest wymagana w tym przypadku zgoda macierzystego pracodawcy na podjęcie takiej pracy. Możliwe jest w tym okresie zarówno podpisanie umowy o pracę jak i umów cywilnoprawnych w tym umowy zlecenia.

Czy w trakcie urlopu bezpłatnego można rozwiązać zawieszony stosunek pracy?

W trakcie trwania urlopu bezpłatnego strony stosunku pracy mogą dokonać jego rozwiązania. Do rozwiązania stosunku pracy może dojść w ramach wzajemnego porozumienia, a także przez wypowiedzenie stosunku pracy. Pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę w każdym czasie. Pracodawca natomiast zgodnie z art. 41 Kodeksu pracy nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika z wyjątkiem sytuacji gdy ogłoszono jego upadłości lub likwidację. W czasie urlopu bezpłatnego może dojść jednak do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia zarówno przez pracownika i pracodawcę na podstawie art. 52 lub 55 Kodeksu pracy .

Czy czas, w którym trwa urlop bezpłatny wlicza się do stażu pracy?

Mimo tego, że w czasie trwania urlopu bezpłatnego stosunek pracy jest kontynuowany, to jednak tego okresu nie wlicza się do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze zgodnie z art. 174 par. 2 Kodeksu pracy. Dotyczy to zarówno okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, jak i ogólnego stażu pracy. Inaczej mogą tę kwestię regulować przepisy szczególne jest tak w przypadku urlopu bezpłatnego udzielanego pracownikowi powołanemu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy.

bFfDMCyl

| |
| --- |
|

bFfDMCyG
KOMENTARZE
(0)