Trwa ładowanie...
Zaloguj
Praca dla ciebie
Przejdź na

Częste zwolnienia lekarskie, powodem wypowiedzenia?

0
Podziel się:

Czy częste absencje pracownika, z powodu zwolnień lekarskich, mogą być powodem wypowiedzenia umowy o pracę?

Pracodawca może zwolnić pracownika z powodu częstych i długotrwałych absencji chorobowych, ale należy odróżnić dwie kwestie: rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika oraz rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem.* * Odpowiada Monika Hernecka, dyrektor operacyjny Grupy FUTUREA

Pierwszy przypadek ma miejsce wtedy, gdy nieobecności pracownika spowodowane chorobą mogą być przyczyną rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli nieobecność wskutek choroby trwa dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy oraz dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

Regulacja tego przepisu dotyczy jednorazowej nieobecności pracownika. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności, a poza tym pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić pracownika, który w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu przyczyn nieobecności. (podstawa prawna: Art. 30, Art. 32, Art. 53 K.P.)

Drugi przypadek, kiedy to pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę za wypowiedzeniem.

Jednak przy wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas określony pracodawca nie ma obowiązku podawania przyczyny wypowiedzenia za wyjątkiem zwolnień grupowych. Jeżeli pracownik nie zgadza się z wypowiedzeniem może żądać sądownie ustalenia jego zasadności. Pracodawca ma wtedy obowiązek podania sądowi prawdziwego powodu rozstania się z danym pracownikiem. Czy takie wypowiedzenie będzie wadliwe czy też skuteczne oceni już sąd.

Natomiast przy wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony pracodawca powinien wskazać konkretną i rzeczywistą przyczynę wypowiedzenia (art. 30 par. 4 K.P.). Jednakże każda z tych sytuacji powinna być traktowana i oceniana indywidualnie pod kątem każdego pracownika. W uzasadnieniu wypowiedzenia pracodawca powinien podać szczegółowo w jaki sposób częsta usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy miała negatywny wpływ na jego działalność, pracodawca powinien również dokładnie wskazać, w jaki sposób nieobecność danego pracownika dezorganizuje pracę w firmie.

Przede wszystkim należy jednak pamiętać, iż w czasie, gdy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim pracodawca nie może go zwolnić, ponieważ zabrania mu tego artykuł 41 Kodeksu pracy. Jednak po jego powrocie pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi istniejący stosunek pracy. Otrzymując wypowiedzenie umowy o pracę z powodu częstych zwolnień lekarskich pracownik ma prawo odwołać się do Sądu Pracy w terminie 7 dni od jego otrzymania (art. 264 par. 1 K.P.).

(AS)

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)