Trwa ładowanie...
Praca dla ciebie
Przejdź na
Piotr Pilewski
|

Chcemy pracować za granicą

0
Podziel się

Krytykujemy wysokość zarobków, ale cenimy pracodawców za przestrzeganie prawa pracy - takie są wyniki badania "Pracujący Polacy 2007".

Chcemy pracować za granicą
(Jerzy Undro / PAP)
bEaoVnxh

Pracodawcy częściej przestrzegają prawa pracy, ale rośnie poczucie wyobcowania wobec władzy oraz konflikt między Polską liberalną, a Polską solidarną - wynika z badania „Pracujący Polacy 2007".

W porównaniu do zeszłorocznego badania wzrósł poziom wskazań na konflikt między Polską liberalną, a Polską solidarną (z 42,2 proc. na 53,3 proc.). Spadła natomiast liczba wskazań na konflikt między właścicielami z sektora MSP, a ich pracownikami (z 49,6% na 36,8%)

Największy niepokój na rynku pracy budzi jednak skłonność zatrudnionych do emigracji. _ Z badań przeprowadzonych na zlecenie PKPP Lewiatan wynika, że aż 1/3 pracowników jest gotowa do wyjazdu za granicę. Ponad 30 proc. z nich sceptycznie jednak ocenia własne możliwości lub kompetencje. _

bEaoVnxj

Wysoki odsetek osób, które chcą wyjechać do pracy za granicę występuję wśród robotników wykwalifikowanych. Zdaniem ekspertów biorąc pod uwagę koniunkturę panującą na Zachodzie może to nasilić trudności na polskim rynku.

„Wydaje się, że pierwszy szok związany z otwarciem europejskich rynków pracy mamy za sobą, ale w naszych badaniach dostrzegamy pewną grupę tych, którzy potencjalnie są na tyle dobrze wykwalifikowani, że mogą rozważać kariery za granicą i - co niepokoi - zapowiadają, że będą poszukiwać pracy na rynkach europejskich" - mówi Jacek Męcina z Uniwersytetu Warszawskiego.

Grupy społeczno - ekonomiczne Chcący wyjechać do pracy za granicę ogółem Chcący wyjechać i posiadający odpowiednie kompetencje
1. Robotnicy wykwalifikowani 43,7% 18,0%
2. Robotnicy niewykwalifikowani 35,6% 5,0%
3. Pracownicy fizyczno-umysłowi 34,8% 7,7%
4. Dyrektorzy i prezesi 31,3% 18,8%
5. Pracownicy administracyjno-biurowi 30,5% 8,5%
6. Zawody twórcze i specjaliści z wyższym wykształceniem 25,4% 9,6%
7. Rolicy 23,1% 9,6%
8. Właściciele firmy prywatnych, zatrudniających pracowników najemnych 19,2% 15,4%
9. Indywidualni przedsiębiorcy 7,9% -

_ Źródło: Raport PKPP Lewiatan _

bEaoVnxp

Z danych dostarczonych przez SGH i CBOS wynika również, że wzrasta poczucie wyobcowania wobec władzy. Ponad 60 proc. ankietowanych uważa, że rząd przed podjęciem ważnych decyzji powinien je konsultować z grupami społecznymi.

To jednak wydaje się być zwykłą deklaracją ponieważ zaledwie 6 proc. respondentów należy do jakiejś organizacji, a zdecydowana większość (prawie 75 proc.) nie ma ochoty wstępować do żadnej organizacji.

Niezadowolenie na rynku pracy budzi wysokość zarobków. „Wynika to także z tego, że porównujemy się z krajami UE, a wiadomo, że poziom rozwoju jest jeszcze bardzo daleki" - mówi Męcina.

bEaoVnxq

Zarobki są natomiast wypłacane w terminie (taką deklarację składa 95 proc. zatrudnionych) - co budzi zadowolenie pracowników.

Bardzo dobrze oceniane jest również przestrzeganie przepisów o czasie pracy oraz wypłacanie przez pracodawcę innych należności pracowniczych. Niecałe 10 proc. ankietowanych zwraca jednak uwagę na nieprawidłowości związane z udzielaniem urlopów w pełnym wymiarze oraz wynagradzania za godziny nadliczbowe. Taka sama liczba osób wskazuje na dyskryminację kobiet pod względem wysokości zarobków.

Ponad połowa (56 proc.) twierdzi, że pracodawcy przestrzegają przepisów o ochronie macierzyństwa, a kobiety po urlopie nie mają utrudnionego dostępu do pracy (44 proc.)

Dodatkowo pracownicy w aż 63 proc. nie dostrzegają w miejscu pracy przejawów dyskryminacji ze względu na płeć. Prawie ¼ z nich wskazuje, że w zakład_ zie _ nie występuje molestowanie seksualne._ _

bEaoVnxr

_ Badanie przeprowadzono na grupie 1021 osób. Objęła ona pracowników najemnych, osoby samozatrudniające się, pracujących właścicieli przedsiębiorstw i towarowych gospodarstw. _Na cenzurowanym znaleźli się bezrobotni. Ponad ¼ pracowników uważa, że gdyby tylko chcieli mogliby znaleźć jakąś pracę, aby zarobić na utrzymanie. Natomiast zaledwie 13 proc. twierdzi, że bezrobocie jest rzeczywistym problemem.

Blisko połowa respondentów nie obawia się, że dołączy do wspomnianej wcześniej grupy. Uważają oni, że w przypadku utraty stanowiska łatwo znaleźliby inną pracę. „Cały czas mamy ponad 1,5 mln osób, które nie potrafią znaleźć pracy - są to osoby słabe, bardzo często z najniższymi kwalifikacjami oraz grupę fachowców, specjalistów, którzy mogą dyktować warunki, bo są poszukiwani. Rzeczywiście wzmacnia to pozycję pracownika, wymusza na pracodawcach działania związane z podwyżkami wynagrodzeń, z rozwojem zawodowym. Od tego zależeć będzie, czy te osoby pozostaną w kraju" - podkreśla Męcina.

Te słowa odzwierciedlają kolejne dane. Blisko 60 proc. zatrudnionych nie liczy się z utratą pracy.

bEaoVnxK
praca
rynek pracy
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)