Trwa ładowanie...
Praca dla ciebie
Przejdź na

Bezpłatny urlop - kiedy możesz go wziąć?

0
Podziel się:

Kodeks pracy przewiduje również możliwość udzielenia pracownikowi urlopu bezpłatnego. Urlop taki jest udzielany na pisemny wniosek pracownika i pracodawca nie ma obowiązku udzielenia takiego urlopu

Bezpłatny urlop - kiedy możesz go wziąć?
bETiiUDF

Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (chyba, że jest to urlop udzielany młodocianemu w okresie ferii szkolnych lub urlop udzielany w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy).

bETiiUDH

Urlopu bezpłatnego można udzielić na dowolny okres czasu. W przypadku gdy urlop ten trwa dłużej niż 3 miesiące można zastrzec możliwość odwołania pracownika z tego urlopu z ważnych przyczyn. Oznacza to, że w przypadku gdy urlop ten trwa krócej, pracownika z urlopu bezpłatnego nie można odwołać (jak również w przypadku urlopu dłuższego 3 miesiące, jeśli nie zastrzeżono tego wyrażając zgodę na urlop).

Należy również pamiętać, że w przypadku gdy pracownik wraca z urlopu bezpłatnego trwającego dłużej niż miesiąc urlop wypoczynkowy za rok, w którym udzielono urlopu bezpłatnego ulega skróceniu proporcjonalnie do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego.

Urlopu bezpłatnego można (a czasem wręcz trzeba) udzielić pracownikowi, który w wyniku wyborów nawiązał stosunek pracy z innym pracodawcą lub objął inną funkcję publiczną (np. osoba, która została wybrana radnym a dotychczas pracowała w spółce z udziałem gminy, której została radnym).

Autor: Wiktoria Cieślikowska, MDDP Sobońska Olkiewicz Kancelaria Adwokatów i Radców prawnych sp.k.

bETiiUDN
bETiiUEi
KOMENTARZE
(0)