Money.pl Praca Styl życia

Urlop wypoczynkowy - wszystko, co musisz wiedzieć

Wyszukiwarka ofert

 • Wszystkie
 • Administracja biurowa
 • Administracja Państwowa
 • Agencje doradztwa personalnego
 • Analiza
 • Architektura
 • Badania i rozwój
 • Biznes
 • Budownictwo/Geodezja
 • Doradztwo/Konsulting
 • Edukacja
 • Farmaceutyka/Biotechnologia
 • Finanse/Ekonomia
 • Grafika/Kreacja artystyczna/Fotografia
 • Hotelarstwo/Turystyka/Katering
 • Human Resources
 • Informatyka/Administracja
 • Informatyka/Programowanie
 • Inne
 • Instalacja/Utrzymanie/Serwis
 • Internet/E-Commerce
 • Inżynieria/Konstrukcje/Technologia
 • Kadra zarządzająca
 • Kontrola jakości
 • Księgowość/Audyt/Podatki
 • Lekarz/Farmaceuta/Weterynarz
 • Logistyka/Spedycja/Dystrybucja
 • Marketing/Reklama/Public Relations
 • Media/Sztuka/Rozrywka
 • Nieokreślone
 • Nieruchomości/Budownictwo
 • Obsługa klienta/Call Center
 • Organizacje pozarządowe/Wolontariat
 • Praca fizyczna
 • Pracownik ochrony
 • Praktyki
 • Prawo
 • Produkcja
 • Projektowanie/Wdrażanie
 • Rolnictwo/Ochrona środowiska
 • Służba zdrowia
 • Sport/Rekreacja
 • Sprzedaż
 • Staże
 • Szkolenia/Edukacja
 • Telekomunikacja
 • Tłumaczenia
 • Ubezpieczenia
 • Usługi Auto-Moto
 • Zakupy
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • dolnośląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • wielkopolskie
 • zachodniopomorskie
 • zagranica
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • ostatnich 24 h
 • ostatniego tygodnia
 • ostatnich dwóch tygodni
 • ostatniego miesiąca
Wybierz zaznaczony
2012-03-22 12:57
Urlop wypoczynkowy - wszystko, co musisz wiedzieć

Prawo do odpoczynku jest jednym z podstawowych praw pracownika wynikającym z art. 14 Kodeksu pracy [KP]. Uprawnienie to jest realizowane przez przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych. Urlop wypoczynkowy jest więc podstawowym uprawnieniem przysługującym każdemu pracownikowi. Obowiązkiem pracodawcy jest udzielić pracownikowi tego urlopu, w roku w którym pracownik nabył do niego prawo. Jeśli w danym roku nie wykorzystano przysługującego na ten okres urlopu - zaległy urlop powinien być wykorzystany najpóźniej do końca września kolejnego roku. Przy czym nie wykorzystany w ten sposób urlop nie przepada. Jednak pracodawca, który nie udzieli urlopu w terminie naraża się na grzywnę do 30 000 zł. (art. 282 § 1 pkt 2 KP). Prawa do urlopu wypoczynkowego nie można się zrzec.

Kodeks pracy przewiduje dwa podstawowe wymiary urlopu - 20 i 26 dni - w zależności od ogólnego stażu pracy pracownika. Pracownikowi, którego staż pracy wynosi co najmniej 10 lat przysługuje urlop w wymiarze 26 dni. Pozostałym pracownikom przysługuje urlop wypoczynkowy, w krótszym - 20 dniowym - wymiarze.


Co się wlicza do stażu pracy

Do stażu pracy wlicza się okres nauki pracownika w wymiarze określonym w art. 155 § 1 KP (przykładowo z tytułu ukończenia wyższych studiów 8 lat a z tytułu ukończenia szkoły zawodowej 3 lata). Okresy nauki nie sumują. Jeśli w czasie nauki pracownik także pracuje, do okresu zatrudnienia, od którego zależy wymiar urlopu wlicza się okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka bądź okres nauki - w zależności od tego co jest korzystniejsze dla pracownika. Prawo do urlopu, w przypadku pierwszej pracy, nabywa się po przepracowaniu każdego miesiąca w wysokości 1/12 wymiaru za każdy przepracowany miesiąc. Po roku pracy pracownik może wykorzystać urlop wypoczynkowy w pełnym wymiarze już z początkiem kolejnego roku pracy (np. osoba podejmująca pracę z dniem 1 stycznia, po miesiącu może wykorzystać 1/12 przysługującego jej urlopu; z kolei pracownik, który pracuje co najmniej rok, w styczniu będzie mógł wykorzystać cały wymiar urlopu jaki przysługuje mu na dany rok).

Udzielenie urlopu

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy. Urlop może być podzielony na części jednak co najmniej jedna z nich powinna trwać co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Co do zasady urlop wypoczynkowy powinien być udzielany zgodnie z planem urlopów przygotowywanym przez pracodawcę. Przy ustalaniu planu urlopów pracodawca powinien wziąć pod uwagę wnioski pracowników. Jeśli pracodawca nie ustala planu urlopów, urlopu należy udzielić w terminie ustalonym w porozumieniu z pracownikiem.

Przesunięcie terminu lub odwołanie z urlopu

Termin urlopu można przesunąć jedynie na umotywowany ważnymi przyczynami wniosek pracownika. Również szczególne potrzeby pracodawcy uzasadniają przesunięcie terminu urlopu. Ponadto pracodawca może odwołać pracownika z urlopu w przypadku gdy jego obecność w zakładzie pracy jest konieczna z uwagi na okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczęcia urlopu. W takim przypadku pracodawca powinien pokryć koszty jakie poniósł pracownik w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu (np. koszt biletu lotniczego, który pracownik wykupił z uwagi na konieczność niezwłocznego powrotu do pracy). KP przewiduje również szczególne okoliczności, które niejako z mocy prawa przerywają urlop a nie wykorzystaną z tych powodów część urlopu pracodawca jest zobowiązany udzielić w terminie późniejszym. Okoliczności te to czasowa niezdolność do pracy wskutek choroby, odosobnienie w związku z chorobą zakaźną, powołanie na ćwiczenia wojskowe i urlop macierzyński. KP w tym przypadku zawiera jedynie listę przykładową ( art. 165 KP posługuje się terminem ,,w szczególności"). Uzasadnione jest więc twierdzenie, że również inne okoliczności usprawiedliwiające nieobecność w pracy, uzasadniają przesunięcie urlopu wypoczynkowego (np. okoliczności wymienione w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. ws. sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy). Taką okoliczności będzie też np. urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego (udzielany zgodnie z art. 183 KP). Wątpliwości budzi fakt czy nieobecność w pracy z powodu konieczności sprawowania opieki na chorym członkiem rodziny jest okoliczności przesuwającą urlop z mocy prawa. Z pewnością jednak zdarzenie takie można uznać za okoliczność uzasadniającą przesunięcie urlopu na mocy art. 164 § 1 KP tj. na wniosek pracownika).

Urlop na żądanie

4 dni urlopu wypoczynkowego mogą być wykorzystane jako tzw. urlop na żądanie (art. 1672 KP). Urlop ten jest udzielany na żądanie pracownika zgłoszone najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. 4 dni urlopu na żądanie mogą być wykorzystane kolejno lub każdy z tych dni osobno. Nie ma też obowiązku korzystania z tak udzielanego urlopu a nie wykorzystany w ten sposobu urlop wlicza się do ogólnej puli urlopu za dany rok (nie przenosi się tych dni na kolejny rok jako urlopu na żądanie). Należy pamiętać, że 4 dni urlopu na żądanie nie są żadnym dodatkowym urlopem a mogą być wykorzystane jedynie w ramach przysługującego danemu pracownikowi limitu urlopu (tj. 20 lub 26 dni).

Autor: Wiktoria Cieślikowska, MDDP Sobońska Olkiewicz Kancelaria Adwokatów i Radców prawnych sp.k.

Zaplanuj swój urlop już dziś!


TaxFin.pl
Tagi: podwyżki, praca, rynek pracy, kodeks pracy, wiadomości, urlop, kodeks, urlop wypoczynkowy, urlop na żądanie