Trwa ładowanie...
Praca dla ciebie
Przejdź na

Czy praca przed ukończeniem 16-stu lat jest możliwa?

0
Podziel się:

"W tym roku kończę 16 lat. Niestety, dopiero w październiku. Jednak chciałabym pracować w wakacje, jako opiekunka lub kelnerka. Czy do zatrudnienia wystarczy, że mam ukończone 16 lat rocznikowo? I czy pracując w tak młodym wieku mam jakieś ulgi, typu mniej godzin itd.?" - pyta internautka.

Zasadniczo kodeks pracy w art. 190 par. 2 bezwzględnie zakazuje pracodawcom zatrudniania osób przed ukończeniem 16 roku życia i bez znaczenia pozostaje fakt rocznikowego ukończenia 16 roku życia. W świetle prawa ma Pani nadal 15 lat i właściwym terminem, od którego można zakwalifikować Panią jako młodocianego uprawnionego do podjęcia pracy zarobkowej, jest moment, w którym ukończy Pani 16 rok życia.

Jednakże w wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest zatrudnienie osób poniżej 16 roku życia. W jakich? Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. z osobą nie mającą 16 lat, która ukończyła gimnazjum, można zawrzeć umowę o pracę, jeśli praca ma na celu przygotowanie zawodowe, czyli naukę zawodu. Natomiast z osobą nie mającą 16 lat, która jeszcze nie ukończyła gimnazjum, umowa może być zawarta w celu przygotowania zawodowego - w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Aby zawarcie jednej z wyżej wymienionych umów było skuteczne, konieczne jest wyrażenie zgody przez Pani przedstawiciela ustawowego (matkę, ojca, opiekuna), przedstawienie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak zagrożeń w wykonywaniu określonej pracy oraz przedstawienie pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jeżeli nie ukończyła Pani jeszcze gimnazjum, wymagana jest ponadto zgoda dyrektora gimnazjum na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

Podstawową ulgą, jaka wiąże się z wykonywaniem pracy przez osobę poniżej 16 roku życia, jest czas pracy, który nie może przekroczyć 6 godzin dziennie. Dodatkowo, jeśli dobowy wymiar czasu pracy przekracza 4,5 godziny, pracodawca obowiązany jest do wprowadzenia 30 minutowej przerwy w pracy zaliczanej do czasu pracy. Osoba poniżej 16 roku życia nie może także pracować w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, która w stosunku do takich osób obowiązuje w godzinach od 20:00 do 06:00.

Małgorzata Stawicka/JK

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)