Money.pl Praca Styl życia

Co zmieni się po "uwolnieniu" zawodów?

Wyszukiwarka ofert

 • Wszystkie
 • Administracja biurowa
 • Administracja Państwowa
 • Analiza
 • Badania i rozwój
 • Biznes
 • Budownictwo/Geodezja
 • Doradztwo/Konsulting
 • Farmaceutyka/Biotechnologia
 • Finanse/Ekonomia
 • Grafika/Kreacja artystyczna/Fotografia
 • Hotelarstwo/Turystyka/Katering
 • Human Resources
 • Informatyka/Administracja
 • Informatyka/Programowanie
 • Inne
 • Instalacja/Utrzymanie/Serwis
 • Internet/E-Commerce
 • Inżynieria/Konstrukcje/Technologia
 • Kontrola jakości
 • Księgowość/Audyt/Podatki
 • Logistyka/Spedycja/Dystrybucja
 • Marketing/Reklama/Public Relations
 • Media/Sztuka/Rozrywka
 • Nieokreślone
 • Nieruchomości/Budownictwo
 • Obsługa klienta/Call Center
 • Praca fizyczna
 • Prawo
 • Produkcja
 • Projektowanie/Wdrażanie
 • Rolnictwo/Ochrona środowiska
 • Sprzedaż
 • Szkolenia/Edukacja
 • Telekomunikacja
 • Ubezpieczenia
 • Zakupy
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • dolnośląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • wielkopolskie
 • zachodniopomorskie
 • zagranica
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • ostatnich 24 h
 • ostatniego tygodnia
 • ostatnich dwóch tygodni
 • ostatniego miesiąca
Wybierz zaznaczony
2012-03-05 09:12
Co zmieni się po "uwolnieniu" zawodów?

Minister sprawiedliwości Jarosław Gowin przedstawił 49 zawodów, w których znikną lub będą złagodzone warunki uprawniające do ich wykonywania. Projekt ma być dostępny w tym tygodniu. Lista objęła m.in.: przewodników, zawody prawnicze, instruktorów jazdy, taksówkarzy, geodetów i bibliotekarzy. "Planowana deregulacja, według szacunków ekspertów, może zwiększyć zatrudnienie w tych zawodach o 15-20 proc. Oznacza to, że dzięki zmianom może powstać od 50 tys. do 100 tys. nowych miejsc pracy" - podano w prezentacji przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Całkowita likwidacja wymogów do wykonywania zawodu ma nastąpić w przypadku przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Obecnie kandydaci muszą odbyć wymagane szkolenia teoretyczne i praktyczne oraz posiadać co najmniej średnie wykształcenie. Po zmianach miałby pozostać jedynie obowiązek niekaralności za przestępstwa popełnione w związku z wykonywaniem swoich zadań. Wyjątkiem, gdzie szkolenie miałoby być nadal wymagane, jest jedynie zawód przewodnika górskiego.

Całkowicie mają być także zniesione wymagania ustawowe do zawodów: spawacza w zakładach górniczych (odkrywkowych i głębinowych) i mechaników wiertnych w zakładach górniczych. Licencje i wymogi mają też przestać obowiązywać wobec pośredników pracy i doradców zawodowych.

Zawody prawnicze

Bardziej szczegółowe zmiany dotyczą zawodów prawniczych. W tej grupie znalazły się profesje adwokata, radcy prawnego, komornika i notariusza. Ma nastąpić m.in. likwidacja części testowej egzaminu adwokackiego i radcowskiego. Pozostanie jednak wymóg zdania części pisemnej, polegającej na rozwiązaniu zagadnienia prawnego. Ponadto w przypadku osób przechodzących do adwokatury np. z sądownictwa, ulec ma skróceniu wymagany czas pracy na poprzednim stanowisku prawniczym z 5 do 3 lat.

Czas aplikacji komorniczej zostanie skrócony do 1,5 roku. W planach jest ponadto rezygnacja z obowiązkowych badań psychologicznych kandydatów i zmiana zasad egzaminu, m.in. poprzez likwidację jego części ustnej.

O pół roku (do 2 lat) skrócony ma zostać natomiast okres aplikacji notarialnej, planowana jest również likwidacja części testowej egzaminu. Łatwiejsze będzie również przejście do zawodu notariusza z innych zawodów prawniczych.

Zmiany mają także dotyczyć syndyków i urzędników w sądach i prokuraturach. W przypadku syndyka obniżona ma zostać opłata za egzamin licencyjny, nie trzeba także będzie przedstawiać zaświadczenia z rejestru dłużników oraz lekarskiego i psychologicznego. Od urzędników sądowych i prokuratorskich nie będzie wymagane wykształcenie wyższe, zaś staż zostanie skrócony do pół roku.

Geodeci

Zmiany mają czekać także geodetów. Zniesieniu ma ulec egzamin i wymóg praktyki zawodowej. Wymagany będzie tylko wpis do rejestru, dokonywany na podstawie tytułu zawodowego w zakresie uprawnień, pełna zdolność do czynności prawnych oraz niekaralność za ściśle określony katalog przestępstw. Obecnie wymagana praktyka zawodowa przyszłego geodety to trzy lata, jeśli posiada wykształcenie wyższe lub sześć lat, jeśli ma wykształcenie średnie.

Rób to, na co masz ochotę i zarabiaj więcej! Sprawdź najnowsze oferty!


Pracownicy ochrony fizycznej

Kursy, egzaminy i licencje zniesione zostaną w odniesieniu do pracowników ochrony fizycznej. Zamiast egzaminu, wprowadzone zostanie szkolenie obejmujące niezbędne zagadnienia, a zamiast licencji - wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Obecnie dla kandydatów do wykonywania tego zawodu odbywają się przede wszystkim szkolenia strzeleckie.

Kandydat na detektywa musi zdać egzamin przed komisją powołaną przez komendanta głównego policji. Według przedstawionych założeń dla uzyskania licencji zamiast egzaminu wymagane będzie jedynie odbycie obowiązkowego szkolenia. W przypadku detektywów nie zmienią się natomiast wymogi przedstawienia zaświadczenia o niekaralności, badania lekarskiego, psychologicznego i wywiadu policyjnego.

Bibliotekarz lub pracownik dokumentacji i informacji naukowej w ośrodku akademickim powinien posiadać wykształcenie wyższe i co najmniej kilkuletnie doświadczenie zawodowe. Musi również zdać egzamin, do którego jest się dopuszczanym po ocenie dorobku naukowego, którą przeprowadza komisja kwalifikacyjna. Po deregulacji jedynym wymogiem ma być wykształcenie wyższe.

Nauka jazdy

Aby zostać egzaminatorem, przyznającym uprawnienia do kierowania pojazdami, trzeba będzie mieć co najmniej 23 lata i wykształcenie średnie (a nie - jak dotąd - wyższe), a okres posiadania prawa jazdy kategorii B skróci się z 6 do 3 lat. Kandydat powinien legitymować się niekaralnością za przestępstwo komunikacyjne, korupcyjne, seksualne i związane z fałszowaniem dokumentów. Musi również ukończyć kurs kwalifikacyjny w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, zdać egzamin przed komisją weryfikacyjną i uczestniczyć jako obserwator w siedmiu egzaminach prowadzonych przez kogoś innego oraz przeprowadzić trzy egzaminy pod nadzorem uprawnionego.
Również instruktor nauki jazdy, będzie musiał wykazać się taką samą niekaralnością, ukończonym kursem i zdanym egzaminem, ale nie musi już mieć wykształcenia średniego. Wymagany staż z prawem jazdy skróci się z 3 do 2 lat.

Taksówkarze

Osoby, które chcą wykonywać ten zawód, nie będą już odbywać kursu i zdawać egzaminu z topografii miasta, przepisów porządkowych i prawa pracy. Pozostanie im obowiązek wykazania niekaralności za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub dotyczące środowiska, przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Niezależnie od deregulowanych przepisów państwowych, samorządy nakładają na taksówkarzy obowiązek uzyskania specjalnej licencji na świadczenie usług w mieście - deregulacja tego nie dotyczy i licencje pozostają.

Nieruchomości

Ułatwiony ma zostać dostęp do zawodu zarządcy nieruchomości. Jedynymi wymogami pozostaną: pełna zdolność do czynności prawnych i niekaralność za ściśle określony katalog przestępstw. Zlikwidowana zostanie odpowiedzialność zawodowa zarządców przed organami korporacyjnymi, pozostanie tylko sądowa. Utrzymany miałby zostać obowiązek posiadania aktualnego ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem działalności.

Pośrednikom w obrocie nieruchomościami resort chce zlikwidować licencje zawodowe i znieść wymóg posiadania wykształcenia wyższego, studiów podyplomowych i praktyki zawodowej. Jedynymi wymogami wpisu do rejestru pozostanie pełna zdolność do czynności prawnych i niekaralność. Podobnie jak u zarządców nieruchomości, zlikwidowana będzie odpowiedzialność zawodowa, inna niż sądowa, a utrzymany - obowiązek posiadania polisy OC za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Sport i żegluga

Wymagane kursy i staż pracy mają też być uchylone wobec trenerów i instruktorów sportu - od klasy pierwszej do mistrzowskiej. Ostatnią deregulowaną grupą 9 zawodów, w przedstawionych przez MS założeniach, są pracownicy statków żeglugi śródlądowej: marynarze, bosmani, sternicy, mechanicy, szyprowie i przewoźnicy. Resort chce skrócenia wymaganej obecnie praktyki, jaką muszą odbyć, by uzyskać uprawnienia do żeglugi.

Znajdź alternatywę dla taksówek w swoim mieście!


Lista 49. zawodów objętych deregulacją

- Adwokat - sprawdź szczegóły zmian
- Radca prawny - sprawdź szczegóły zmian
- Komornik - sprawdź szczegóły zmian
- Syndyk - sprawdź szczegóły zmian
- Notariusz - sprawdź szczegóły zmian
- Urzędnik sądowy i prokuratury - sprawdź szczegóły zmian
- Spawacz w odkrywkowych zakładach górniczych - sprawdź szczegóły zmian
- Spawacz w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi
- sprawdź szczegóły zmian
- Mechanik wiertni w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi
- sprawdź szczegóły zmian
- Lider klubów pracy - sprawdź szczegóły zmian
- Pośrednik pracy - sprawdź szczegóły zmian
- Doradca zawodowy - sprawdź szczegóły zmian
- Specjalista ds. rozwoju zawodowego - sprawdź szczegóły zmian
- Specjalista ds. programów - sprawdź szczegóły zmian
- Doradca EURES - sprawdź szczegóły zmian
- Asystent EURES - sprawdź szczegóły zmian
- Geodeta w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych - sprawdź szczegóły zmian
- Geodeta w zakresie redakcji map - sprawdź szczegóły zmian
- Geodeta w zakresie fotogrametrii i teledetekcji - sprawdź szczegóły zmian
- Pracownik ochrony fizycznej I stopnia - sprawdź szczegóły zmian
- Pracownik ochrony fizycznej II stopnia - sprawdź szczegóły zmian
- Pracownik zabezpieczenia technicznego I stopnia - sprawdź szczegóły zmian
- Pracownik zabezpieczenia technicznego II stopnia - sprawdź szczegóły zmian
- Detektyw - sprawdź szczegóły zmian
- Trener I klasy - sprawdź szczegóły zmian
- Trener II klasy - sprawdź szczegóły zmian
- Trener klasy mistrzowskiej - sprawdź szczegóły zmian
- Instruktor sportu - sprawdź szczegóły zmian
- Przewodnik turystyczny miejski - sprawdź szczegóły zmian
- Przewodnik turystyczny terenowy - sprawdź szczegóły zmian
- Przewodnik turystyczny górski - sprawdź szczegóły zmian
- Przewodnik górski międzynarodowy - sprawdź szczegóły zmian
- Pilot wycieczek - sprawdź szczegóły zmian
- Bibliotekarz - sprawdź szczegóły zmian
- Pracownik dokumentacji i informacji naukowej - sprawdź szczegóły zmian
- Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem - sprawdź szczegóły zmian
- Instruktor nauki jazdy - sprawdź szczegóły zmian
- Taksówkarz - sprawdź szczegóły zmian
- Zarządca nieruchomości - sprawdź szczegóły zmian
- Pośrednik w obrocie nieruchomościami - sprawdź szczegóły zmian
- Marynarz żeglugi śródlądowej - sprawdź szczegóły zmian
- Mechanik statkowy żeglugi śródlądowej - sprawdź szczegóły zmian
- Przewoźnik żeglugi śródlądowej - sprawdź szczegóły zmian
- Stermotorzysta żeglugi śródlądowej - sprawdź szczegóły zmian
- Szyper żeglugi śródlądowej - sprawdź szczegóły zmian
- Marynarz motorzysta żeglugi śródlądowej - sprawdź szczegóły zmian
- Starszy marynarz żeglugi śródlądowej - sprawdź szczegóły zmian
- Bosman żeglugi śródlądowej - sprawdź szczegóły zmian
- Sternik żeglugi śródlądowej - sprawdź szczegóły zmian

Lista pochodzi ze strony ms.gov.plAS

Znajdź alternatywę dla taksówek w swoim mieście!


PAP; ms.gov.pl