Trwa ładowanie...
Praca dla ciebie
Przejdź na
oprac. Marlena Kostyńska
|
aktualizacja

Wypowiedzenie. O czym pamiętać, opracowując wypowiedzenie umowy?

0
Podziel się:

Wypowiedzenie to sposób rozwiązania umowy. Jakiejkolwiek. Dotyczy bowiem zarówno umowy o pracę, umowy zlecenia, jak i umowy najmu.

Na ostateczny kształt wypowiedzenia umowy wpływa szereg czynników, a z wejściem wypowiedzenia w życie wiąże się okres wypowiedzenia
Na ostateczny kształt wypowiedzenia umowy wpływa szereg czynników, a z wejściem wypowiedzenia w życie wiąże się okres wypowiedzenia (Fotolia, artbalance)

Wypowiedzenie umowy

Wypowiedzenie umowy pozwala ją rozwiązać. Jest to jednostronne oświadczenie woli, które powoduje, że stosunek łączący strony kończy się wraz z upływem okresu wypowiedzenia. W odniesieniu np. do umowy o pracę jest to sytuacja, gdy ustaje stosunek pracy. Umowa może zostać wypowiedzenia przez każdą ze stron.

Rozwiązana może być każda umowa – zawarta na okres próbny, czas określony lub nieokreślony.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Okres wypowiedzenia zależy od kilku czynników. Przede wszystkim od rodzaju zawartej umowy. Znaczenie ma także czas, na jaki zawarta została umowa. Liczy się to przede wszystkim w przypadku umów terminowych. Ważny jest okres zatrudnienia u danego pracodawcy.

Obecne przepisy wymagają, aby na początku ustalić, w jaki sposób zatrudniony był pracownik. Może to być bowiem umowa o pracę na okres próbny, na czas określony i nieokreślony. Dalszym krokiem jest ustalenie jak długo trwała rozwiązywana umowa. Dzięki temu ustalić można właściwy okres wypowiedzenia.

W przypadku umowy na okres próbny zawartej na czas do dwóch tygodni okres wypowiedzenia to 3 dni robocze. Między 2 tygodnie a 3 miesiące – tydzień, a 3 miesiące – 2 tygodnie.

Co w przypadku umowy na czas określony i nieokreślony? W tej sytuacji wiele zależy od tego, jak długo pracownik pracował. Jeśli był zatrudniony przez okres krótszy niż 6 miesięcy, czas wypowiedzenia to 2 tygodnie; między 6 miesięcy a 3 lata – 1 miesiąc; a minimum 3 lata – 3 miesiące. Umowę na czas nieokreślony można rozwiązać jedynie w określonych sytuacjach, podając przy tym konkretną przyczynę.

Minimalny okres wypowiedzenia

Okresy wypowiedzenia przewidziane są w Kodeksie pracy jako minimalne i nie można ich skrócić. Jeżeli w trakcie okresu wypowiedzenia pracownik nabędzie prawo do jego wydłużenia, stosuje się dłuższy termin. Do okresu zatrudnienia wliczane są wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy, bez względu na przerwy występujące w międzyczasie. Przy ustalaniu zakładowego stażu pracy nie ma znaczenia również, czy pracownik pozostaje w zatrudnieniu w pełnym, czy w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Czas trwania zwolnienia lekarskiego, urlopu wychowawczego lub urlopu bezpłatnego jest dla pracownika również okresem zatrudnienia i wlicza się do czasu zatrudnienia. Wypowiedzenie umowy o pracę także bierze pod uwagę te okresy.

Wypowiedzenie umowy o pracę – prawidłowe wyliczenie okresu wypowiedzenia

W sytuacji, kiedy okres wypowiedzenia umowy o pracę liczony jest w miesiącach, wówczas momentem, od kiedy rozpoczyna się liczenie wypowiedzenia, jest pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym pracownik lub pracodawca złożył wypowiedzenie. Dlatego wówczas okres wypowiedzenia kończy się wraz z ostatnim dniem miesiąca.

W sytuacji, gdy prawidłowo liczony okres wypowiedzenia trwa jeden lub dwa tygodnie, to rozpoczyna się on w pierwszą niedzielę, która następuje po dniu złożenia wypowiedzenia. Wówczas ten okres kończy się po odpowiedniej liczbie tygodni kalendarzowych, dlatego to sobota jest ostatnim jego dniem. Tydzień rozumie się kalendarzowo jako 7 dni.

W sytuacji, kiedy okres wypowiedzenia liczy się w dniach, za pierwszy dzień wypowiedzenia uznaje się dzień roboczy następujący po dniu doręczenia wypowiedzenia. Aby określić, kiedy okres wypowiedzenia liczony w dniach rozpoczyna swój bieg, należy wziąć pod uwagę wszystkie dni oprócz niedziel i świąt, włączając w to dni wolne od pracy, czyli przede wszystkim soboty.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)