Trwa ładowanie...
Zaloguj
Praca dla ciebie
Przejdź na

Umowa zlecenie, a status bezrobotnego

0
Podziel się:

Czy pracując na umowę zlecenia mogę jednocześnie posiadać status bezrobotnego w urzędzie pracy? Czy jest to legalne?

Umowa zlecenie, a status bezrobotnego

Czy pracując na umowę zlecenia mogę jednocześnie posiadać status bezrobotnego w urzędzie pracy? Czy jest to legalne? Czy nie grozi mi jakakolwiek kara?

Co trzy miesiące podpisuję się na zielonej karcie, chociaż nie wiem czy mogę. Zarejestrowałam się jako bezrobotna w październiku 2006, natomiast na zleceniu jestem od grudnia 2006. Nie chcę się wyrejestrowywać, ponieważ nie mam pewności, czy pracodawca podpisze mi kolejna umowę. Takie błędne koło. Z góry dziękuję za odpowiedź!
Młoda

Bezrobotnym - zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust 1 pkt 2 ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 100, zm.) jest m.in. osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej. Z racji tego, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy wykonywanie innej pracy zarobkowej oznacza m.in. wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy zlecenia, nie może Pani posiadać statusu osoby bezrobotnej.

Zgodnie z przepisem art. 74 ustawy bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności oraz zaistnienia innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.

Bezrobotny, który podjął m. in. inną pracę zarobkową bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł (art. 119 ust. 2 ustawy). Jednakże, w myśl postanowień art. 119 ust. 3 ustawy, sprawca nie podlega odpowiedzialności, jeżeli przed dniem przeprowadzenia kontroli obowiązek, o którym mowa w art. 74, został już spełniony.

Jeżeli zgodnie z powyższym nie posiada Pani statusu bezrobotnego i jednocześnie w karcie rejestracyjnej zeznaje Pani nieprawdę lub zataja prawdę - podlega Pani odpowiedzialności karnej. Przepis art. 233 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88, poz. 553, zm.) przewiduje bowiem za składanie fałszywych zeznań karę pozbawienia wolności do lat 3 - przy założeniu, że pod pojęciem ,,zielonej karty" rozumie Pani potwierdzenie gotowości do podjęcia pracy i nieosiagania żadnych dochodów.
Danuta Rutkowska

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)