Trwa ładowanie...
Zaloguj
Praca dla ciebie
Przejdź na
oprac. Marlena Kostyńska
|
aktualizacja

Sprostowanie świadectwa pracy. Jak dokonać korekty błędów w świadectwie pracy?

1
Podziel się:

Świadectwo pracy jest najważniejszym dokumentem, które kończy stosunek pracy między pracownikiem a pracodawcą, dlatego musi on być przygotowany starannie. Jeśli jednak zdarzą się w nim błędy, należy przygotować sprostowanie świadectwa pracy.

Jeśli w świadectwie pracy pojawią się błędy, konieczne będzie wydanie sprostowanego dokumentu
Jeśli w świadectwie pracy pojawią się błędy, konieczne będzie wydanie sprostowanego dokumentu (Pixabay.com)

Świadectwo pracy powinno zawierać kompletne i zgodne z prawdą informacje. Jeśli jednak okaże się, że są błędne, to pracownik może złożyć na ręce pracodawcy wniosek o to, by ten przygotował sprostowanie świadectwa pracy. Pracownik ma na taki wniosek 7 dni.

Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy – jak może odnieść się do niego pracodawca?

Po otrzymaniu wniosku pracownika pracodawca w ciągu kolejnych 7 dni, musi zająć stanowisko w sprawie. Ma dwa wyjścia. Wniosek może być przez niego uwzględniony lub odrzucony. W tym drugim przypadku musi koniecznie zawiadomić pracownika o takiej decyzji. Jeśli pracownik otrzyma taką informację, ma 7 dni na złożenie do sądu pracy roszczenia o to, by sprostować świadectwo pracy.

Jeśli sąd uzna żądanie pracownika, pracodawca będzie musiał wydać nowe świadectwo pracy. Ma na to maksymalnie 3 dni od momentu uprawomocnienia się tego powództwa. Gdy pracodawca nie będzie chciał wciąż wydać świadectwa pracy, pracownik ma praco wystąpić ponownie do sądu pracy. Tym razem z wnioskiem by sąd nałożył ten obowiązek na pracodawcę.

Korekta świadectwa pracy

Do tej pory omówiliśmy tryb postępowania w sytuacji, gdy sprostowania żąda pracownik. A co jeśli błąd zauważy pracodawca. W takiej sytuacji przepisy nie mówią, co należy zrobić. To, co jest znaczące, to fakt, że musi on zastosować zasadę, że świadectwo musi potwierdzać stan faktyczny. Logicznie rzecz biorąc, jeśli więc zauważy błąd, musi wydać nowe świadectwo. W takiej sytuacji wystawione sprostowanie świadectwa pacy musi mieć bieżącą datę.

Warto pamiętać, że jeśli świadectwo pracy będzie skorygowane, to korektę uważa się za nowy dokument. Nie jest możliwe skorygowanie dokumentu, który był wystawiony wcześniej. W takiej sytuacji trzeba więc pamiętać, o sporządzeniu notatki służbowej. Koniecznie pracodawca powinien też dołączyć do akt kopię sprostowanego świadectwa pracy. Dzięki temu będzie można uniknąć podejrzeń o to, że nie został zachowany ustawowy termin “niezwłoczności”. Jeśli pracownik ma taką wolę, to może zwrócić oryginał wadliwego świadectwa pracy. Wtedy można taki dokument całkowicie usunąć z akt pracowniczych.

Sprostowanie świadectwa pracy czy nowe świadectwo?

W określonych sytuacjach pracownik ma prawo poprosić pracodawcę o wystawienie świadectwa pracy ponownie. Do takiej sytuacji dochodzi zwykle wtedy, gdy oryginał świadectwa został zgubiony, a jest potrzebny np. po to, by ustalić uprawnienia przysługujące z ubezpieczenia społecznego. Trzeba pamiętać, że pracodawca musi przechowywać akta osobowe pracownika przez 50 lat, licząc od momentu rozwiązania stosunku pracy. Jeśli firma upadła, to trzeba wyznaczyć podmiot, który będzie przechowywał takie dane pracownicze.

W związku z tym można domniemywać, że możliwe jest wystawienie duplikatu świadectwa pracy. Odpis musi być zgodny z dokumentem, który został wydany pierwotnie. Odpis wystawiany jest w dwóch egzemplarzach. Warto pamiętać, że odpis świadectwa pracy powinien być wystawiony wyłącznie na wniosek pracownika. Jeśli taki wniosek się pojawi, pracodawca musi wystawić duplikat świadectwa pracy.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(1)
SławomiR
4 lata temu
Termin dla pracownika 7 dni ?