Trwa ładowanie...
Zaloguj
Praca dla ciebie
Przejdź na
Jakub Ceglarz
Jakub Ceglarz
|

Okres wypowiedzenia umowy o pracę. Sprawdź, od czego zależy

0
Podziel się:

Jeśli pracodawca wręczył ci wypowiedzenie, musi dać ci też urlop na znalezienie nowego stanowiska.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę. Sprawdź, od czego zależy
(Fotolia)

Sprawdź, jakie jeszcze prawa ci przysługują, gdy musisz szukać nowego zatrudnienia, jak poprawnie wyliczyć okres wypowiedzenia i od czego zależy jego długość.

W założeniu okres wypowiedzenia ma chronić zarówno pracownika, dając mu czas na znalezienie nowego zatrudnienia , jak i pracodawcę, który może przeprowadzić rekrutację na zwalniające się stanowisko. Długość okresu zależy od typu umowy oraz czasu jej trwania. W przypadku umowy o pracę zawartej na okres próbny Kodeks pracy przewiduje następujący okres wypowiedzenia:

  • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
  • tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

W umowie na czas nieokreślony natomiast terminy wynoszą:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Okres wypowiedzenia nie może być skrócony przez pracodawcę. – _ Pr _ acodawca może skrócić jedynie ustawowy, trzymiesięczny okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony do jednego miesiąc _ a _ w przypadkach określonych w Kodeksie pracy – _ wyjaśnia mecenas Grzegorz Trejgel, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy. – _ Zalicza się do nich _ _ wypowiedzenie przez pracodawcę _ z powodu ogłoszenia upadłości, likwidacji pracodawcy lub z innych przyczyn niedotyczących pracowników. _ W szczególnych sytuacjach (na przykład w odniesieniu do wysokich stanowisk menedżerskich lub specjalistycznych) okres wypowiedzenia może być dłuższy. Pracodawcy starają się w ten sposób dać poczucie większej pewności zatrudnienia cenionym pracownikom, uzasadniając to również koniecznością dłuższego poszukiwania specjalisty na ich miejsce.

Wiele problemów nastręcza poprawne obliczenie okresu wypowiedzenia. Zgodnie z Kodeksem pracy, powinien się on zakończyć w sobotę (jeśli jest liczony w tygodniach) lub ostatniego dnia miesiąca (gdy jest liczony w miesiącach). Zatem jeśli wypowiedzenie zostało złożone (lub otrzymane) w środę, 10 września, to stosunek pracy wygaśnie dopiero w sobotę 27 września (przy dwutygodniowym okresie) lub w piątek 31 października (przy miesięcznym).

Szukanie nowej pracy

Czasami zdarza się, że pracodawca po wypowiedzeniu umowy może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy. To oznacza, że zatrudniony nie musi stawiać się na stanowisku do zakończenia okresu wypowiedzenia, z zachowaniem prawa do wypłaty wynagrodzenia. – _ Pracownik nie może _ jednak _ w żaden sposób _ _ wymóc na pracodawcy zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia za wynagrodzeniem _– mówi mecenas Grzegorz Trejgel. – _ Na takie działanie wymagana jest zgodna wola stron stosunku pracy. _

Gdy stroną wypowiadającą umowę jest pracodawca, pracownikowi w okresie wypowiedzenia przysługuje prawo do urlopu na poszukiwanie pracy. – _ Ten przywilej dotyczy tylko _ rozwiązani _ a __ umowy o pracę przez pracodawcę za co najmniej dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. W każdym innym przypadku pracodawca nie ma obowiązku udzielania zwolnienia na poszukiwanie pracy _ – tłumaczy radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy. Urlop ten przyznaje się w wymiarze dwóch dni, jeśli okres wypowiedzenia jest krótszy niż 3 miesiące i trzy, jeśli wynosi więcej niż kwartał.

Okres wypowiedzenia przeszkadza w nowej pracy

Co w przypadku, gdy pracownik znalazł nowe zatrudnienie przed upływem okresu wypowiedzenia w poprzedniej pracy, nie został zwolniony z obowiązku jej świadczenia i musi podjąć je natychmiast? – _ Jedynym rozwiązaniem nie powodującym żadnych negatywnych konsekwencji dla pracownika jest zawarcie porozumienia z dotychczasowym pracodawcą i wcześniejsze rozwiązanie łączącej umowy o prac _ ę – _radzi mecenas Grzegorz Trejgel. – _ Czasami wyjściem jest też _ dokonanie w okresie biegnącego wypowiedzenia rozwiązania przez pracownika umowy o pracę z winy pracodawcy bez zachowania okresu wypowiedzenia, o ile pracodawca narusza podstawowe obowiązki wobec pracownika, _ na przykład _ nie wypłaca mu wynagrodzenia. __ _

Jeśli jednak pracodawca nie zgodzi się na wcześniejsze rozwiązanie umowy za porozumieniem stron i nie zalega z wypłatą, pracownik może podjąć ryzyko i po prostu przestać się stawiać do pracy. - _ W _ tedy pracownik powinien się liczyć z rozwiązaniem w okresie wypowiedzenia przez pracodawcę um _ owy o pracę z winy pracownika ze względu na _ niestawienie się do pracy _ostrzega radca prawny z Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy. – _ G _ dy takie zachowanie spowodowało po stronie pracodawcy szkodę _ , _ będzie _ on mógł dochodzić odszkodowania _ . __ _

Problemu nie ma, gdy pracodawca zwolnił pracownika z obowiązku świadczenia pracy, a w umowie nie było zapisu o zakazie podjęcia innej pracy. – _ Jeżeli w okresie wypowiedzenia pracownik jest zwolniony _ z obowiązku świadczenia pracy, _ wtedy moż _ e _ podjąć nowe zatrudnienie bez żadnych konsekwencji _– kończy mecenas Grzegorz Trejgel.

Czytaj więcej w Money.pl
Kupujesz kasę fiskalną? Państwo dołoży Na zakupie kasy fiskalnej możesz zaoszczędzić nawet 700 złotych. Sprawdź, jak to zrobić.
Masz własną firmę? Możesz płacić 3 procent podatku Sprawdź, która forma opodatkowania będzie odpowiednia dla twojej działalności.
Dodatkowe 2 dni urlopu. Co musi się wydarzyć? Zobacz, kiedy przysługuje urlop okolicznościowy, jak się o niego ubiegać oraz czy pracodawca może go odmówić.
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)