Trwa ładowanie...
Zaloguj
Praca dla ciebie
Przejdź na
oprac. Marlena Kostyńska
|
aktualizacja

Kiedy sporządzić aneks do umowy o pracę?

0
Podziel się:

Kiedy pracodawca i pracownik zawierają umowę o pracę, to może zdarzyć się tak, że postanowienia zawarte w umowie ulegną zmianie. Pracodawca, jak i pracownik mogą zastrzec sobie prawo do modyfikacji podpisanej umowy, jednak wszelkie zmiany muszą być dokonywane na mocy porozumienia stron

Aneks do umowy o pracę po podpisaniu przez pracownika staje się niodłączną częścią umowy
Aneks do umowy o pracę po podpisaniu przez pracownika staje się niodłączną częścią umowy (pixabay.com / CC0)

.

Aneks do umowy o pracę – co to jest?

Aneks do umowy o pracę jest to zmiana warunków umowy, jakie były ustalane początkowo na mocy porozumienia obu stron. Gdy strony chcą wprowadzić jakiekolwiek zmiany, muszą zastosować aneks, jedynie w ten sposób można dokonać modyfikacji umowy. Istnieje jeszcze inna możliwość dokonywania zmian, nazywa się to wypowiedzenie zmieniające, lecz dokument ten jest mocno ograniczony, gdyż nie może być on być zastosowany w przypadku, jeśli chodzi o zmianę rodzaju umowy o pracę, np. z umowy zawartej na czas nieokreślony, na rodzaj umowy zawartej na czas określony.

Aneks do umowy jest dokumentem, który zmienia warunki umowy o pracę, a dzieje się to za obopólną zgodą stron. Gdy pracodawca zechce zmienić postanowienia w umowie, informuje on o tym pracownika i wyznacza mu termin do podjęcia decyzji, pracownik zaś ma czas, by zapoznać się ze zmianami i w oznaczonym terminie dać odpowiedź pracodawcy. Aneks jest inaczej zwany porozumieniem zmieniającym. Aneksu do umowy można dokonywać w każdym czasie, nawet gdy pracownik podlega ochronie prawnej wskutek swojego wieku przedemerytalnego, czy w trakcie zwolnienia lekarskiego lub też, gdy pracownica jest w ciąży.

Aneks do umowy w praktyce, czyli jak to działa?

Aneks jest pisemnym, zgodnym oświadczeniem woli, zawartym na mocy porozumienia stron. W praktyce wygląda to tak, że wszelkie zmiany, jakie mają być zawarte w umowie o pracę, są podpisane przez obie strony na wzorze dokumentu.

Co powinien zawierać aneks?

Aneks jako dokument, który zatwierdza wszelkie zmiany, powinien zawierać:

  • dokładną datę i miejsce, w którym była zawarta umowa;
  • nazwę dokumentu, w tym przypadku jest to Aneks do umowy o pracę;
  • określenie stron umowy;
  • dokumentacje wszelkich zmian, jakie wprowadzane są w aneksie;
  • dokumentacje na temat pozostałych elementów umowy, które nie ulegają zmianie;
  • podpisy obu stron, oraz pieczęć firmy.

W jakiej formie sporządzić aneks do umowy?

Przeważnie umowa o pracę sporządzana jest w formie pisemnej, dlatego to aneks do umowy powinien również zostać sporządzony w tej formie, w dwóch egzemplarzach dla każdej ze stron. Gdy pracownik, podpisze aneks, wówczas wszystko nabiera mocy prawnej, i wszelkie zmiany zawarte w aneksie stają się już nieodłączną częścią umowy.

Aneks do umowy o pracę – kiedy sporządzać i jakie są jego warunki?

Gdy pracodawca bądź pracownik chcą dokonać zmian w umowie o pracę, musi nastąpić to za pomocą porozumienia stron, a jedynym warunkiem w tej sytuacji jest zgoda pracownika. Pracodawca ma prawo wystąpić o zmianę w każdym czasie, jak wspominaliśmy powyżej, nawet gdy pracownik objęty jest szczególną ochroną itd.

Zmiany dokonywane aneksem a termin ważności

Aneks do umowy jest dokumentem, gdzie to obie strony ustalają wzajemnie termin, na mocy którego wszelkie dokonane zmiany wchodzą w życie. W tym wypadku obie strony mogą ustalić nawet zmiany bezterminowe oraz te określone przez czas, tutaj sugerowana jest data rozpoczęcia i zakończenia, którą należy umieścić w dokumencie.

Do czego służy aneks do umowy o pracę?

Aneksem dokonuje się wszelkich zmian, które pracodawca bądź pracownik chcą zaznaczyć w umowie, dosyć często dotyczy to zmiany kwoty wynagrodzenia, godzin pracy, czy też funkcji i stanowisk pracy.

Aneks do umowy o pracę – czy pracownik ma prawo odmówić?

Pracownik ma możliwość nie zgodzić się na proponowane zmiany przez pracodawcę, nawet jeśli zmiany te są dla niego korzystne, jak podwyższenie wynagrodzenia. Ponieważ może okazać się wtedy, że pracownik będzie musiał płacić wyższy podatek dochodowy i w takim wypadku nie jest on zmuszony do zgody.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)