Trwa ładowanie...
Zaloguj
Praca dla ciebie
Przejdź na
oprac. Marlena Kostyńska
|
aktualizacja

Kalkulator umowy zlecenia. Do czego się przydaje?

0
Podziel się:

Umowa zlecenie to współcześnie najbardziej popularna forma zatrudnienia. Przepisy Kodeksu cywilnego stwierdzają, że jest to umowa, która zawierana jest na czas określony, a jej przedmiotem jest zazwyczaj wykonanie jakiejś usługi. W tym przypadku liczy się staranność jej wykonania, a nie samo dzieło jako efekt.

Kalkulator umowy zlecenia ułatwia wyliczenie wynagrodzenia z tytułu takiej umowy
Kalkulator umowy zlecenia ułatwia wyliczenie wynagrodzenia z tytułu takiej umowy (WP.PL)

Do wyliczenia wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia służy kalkulator umowy zlecenia.

Czym charakteryzuje się umowa zlecenie?

Najważniejszymi elementami, które wskazują na to, że wykonywana praca odbywa się w ramach umowy zlecenia to przede wszystkim:

  • duży zakres swobody pozostawionej pracownikom w zakresie samodzielnego organizowania przez nich swojej pracy;
  • brak narzuconych z góry godzin pracy;
  • brak bezpośredniego nadzoru ze strony osoby zlecającej pracę.

W 2018 roku powstał obowiązek, który mówi o wysokości minimalnej stawki godzinowej, która wynosi 13,70 złotych brutto.

Ustawodawca pozostawił pewną swobodę w zakresie umowy zlecenia. Zawsze jednak warto zawrzeć ją na piśmie. Wśród ważnych elementów, które mają duże znaczenie dla jej prawidłowości, istotne jest wyznaczenie stron umowy, daty rozpoczęcia jej obowiązywania oraz daty wygaśnięcia, dokładny przedmiot zlecenia oraz należne wynagrodzenie. Zwieńczeniem umowy zlecenia powinien być własnoręczny podpis obu stron umowy.

Dla kogo korzystna jest umowa zlecenie?

Umowa zlecenie jest korzystniejsza głównie dla zleceniodawcy. Przy niej nie obowiązują urlopy. Atrakcyjna jest także duża swoboda jej zawierania i rozwiązywania. Ten aspekt jest również istotny dla niektórych pracowników. Nie ma wówczas okresu wypowiedzenia, chyba że w umowie jest inny zapis. W tym przypadku obowiązują także wysokie, 20% koszty uzyskania przychodu. Osoby, które studiują, nie muszą mieć odprowadzanych od swojej pensji składek ZUS. Zleceniobiorca ma także prawo do świadczeń, które przysługują pracownikowi.

Zleceniobiorca, który wyrządzi szkodę pracodawcy albo osobie trzeciej, odpowiada za nią całym swoim majątkiem. Można ją także rozwiązać z dnia na dzień i to przez obie strony. Zleceniodawca w takim wypadku ma obowiązek zwrócić zleceniobiorcy wydatki, które ten poniósł w celu realizacji danego zlecenia.

Kalkulator umowy zlecenia – w jakim celu się go stosuje?

Kalkulator umowy zlecenia pozwala na proste wyliczenie składników, które składają się na kwotę netto i brutto. Wynagrodzenie brutto zawiera w sobie także podatek i składki ZUS w części obciążającej pracownika.

Dochód osiągany z tytułu umowy zlecenia opodatkowany jest na zasadach ogólnych. Dlatego w celu wyliczenia należnego podatku stosuje się skalę podatkową. Przy pierwszym progu dochodów należy się 18% podatku i 32% przy drugim progu podatkowym. W przypadku, gdy kwota brutto pojedynczej umowy nie przekracza 200 złotych, pobiera się od niej zryczałtowany podatek dochodowy 18% dochodu.

Podleganie pod ubezpieczenia ZUS uzależnione jest od posiadanego statusu studenta lub ucznia albo od posiadanych innych tytułów do ubezpieczeń, na przykład praca na umowę o pracę, własna działalność gospodarcza, bycie emerytem. Składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek.

Kalkulator umów zleceń pozwala na bardzo szybkie dokonanie wszelkich obliczeń. To narzędzie bardzo korzystne zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika, który w ten sposób błyskawicznie wyliczyć może należne sobie wynagrodzenie netto za przepracowany czas.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)