Trwa ładowanie...
Zaloguj
Praca dla ciebie
Przejdź na
oprac. Marlena Kostyńska
|
aktualizacja

Kalkulator umowy o dzieło. Jak wyliczyć należny podatek?

0
Podziel się:

Umowa o dzieło jest bardzo często spotykanym typem umowy, szczególnie w przypadku osób, które wykonują wolne zawody. Celem jej podpisania jest wykonanie konkretnego, określonego dzieła.

Kalkulator umowy o dzieło służy do wyliczenia należnego podatku
Kalkulator umowy o dzieło służy do wyliczenia należnego podatku (flickr.com, https://www.flickr.com/photos/davedugdale)

Czas wykonania umow o dzieło może zostać ramowo określony. Jednocześnie wiele osób, które się na nią decydują, nie wiedzą, w jakich relacjach pozostaje ona z koniecznym do opłacenia podatkiem. Dlatego kalkulator umowy o dzieło jest tak wygodnym narzędziem.

Według obecnych przepisów, od umowy o dzieło nie jest konieczne odprowadzanie składek ZUS. Jednocześnie odprowadza się o niej podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Podatek ten jest niezależny od tego, czy tego rodzaju umowa zawarta zostanie pomiędzy dwoma osobami fizycznymi, dwoma firmami, czy w sposób mieszany.

Umowa o dzieło kalkulator – osoby fizyczne

Umowa o dzieło podpisana pomiędzy dwoma osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej zakłada, że obowiązek jej rozliczenia spada na wykonawcę. Zamawiający wypłaca ustaloną kwotę o wartości brutto. Przychód z tego tytułu przekazuje się do urzędu skarbowego dopiero w momencie składania rocznego zeznania podatkowego. PIT określa go jako przychód z innych źródeł. Jeżeli wykonanie dzieła łączy się z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zastosowanie mają 50% koszty uzyskania przychodu.

Umowa o dzieło pomiędzy osobą fizyczną a firmą

Kalkulator umowy o dzieło pomiędzy osobą fizyczną a firmą wygląda nieco inaczej. Wówczas to przedsiębiorca jest zobowiązany do pobrania oraz odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od kwoty wynagrodzenia ustalonego pomiędzy stronami. Jeżeli wartość dzieła przekracza 200 złotych, to firma pobiera i wpłaca do urzędu skarbowego podatek, który wynosi 18% wartości.

W kontekście umowy o dzieło bardzo istotnym zagadnieniem jest zaliczka na podatek dochodowy. Pobiera się ją po odjęciu od kwoty wynagrodzenia kosztów uzyskania przychodu. Jego zryczałtowane koszty wynoszą 20%, jednak w przypadku, gdy przekazuje się prawa majątkowe do dzieła, wzrastają one do 50%. Dopiero uzyskaną kwotę mnoży się przez 18%. To zadanie znacząco ułatwi kalkulator umowy o dzieło. Istnieją jednak wyjątki, ponieważ wykonawca dzieła może udowodnić, że rzeczywiście poniesione przez niego koszty są wyższe i zastosować je.

Płatność za wykonane zlecenie należy się już w momencie jego przekazania, chyba że zawarta umowa stwierdza coś innego. W przypadku dzieł, których wykonanie jest podzielone na części, odpowiednia część wynagrodzenia powinna być wypłacana na każdym etapie.

Osoba opłacająca podatek nie ma konieczności zgłaszania tego faktu do urzędu skarbowego. Jego obowiązkiem jest comiesięczne odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy. Do końca stycznia kolejnego roku podatkowego istnieje natomiast obowiązek złożenia druku PIT-4R, w którym znajdują się informacje na temat pobranych zaliczek na podatek. Co ważne są to zaliczki należne, a nie te, które zostały faktycznie zapłacone. Natomiast przedsiębiorca zamawiający dzieło, wystawia jego wykonawcy PIT-11 do końca lutego kolejnego roku podatkowego.

Kalkulator umowy o dzieło zdecydowanie ułatwia wyliczenie należnego podatku. Dzięki jego zastosowaniu na pewno nie pomylisz się w rachunkach i wszystko będzie przeprowadzone prawidłowo.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)