Trwa ładowanie...
Praca dla ciebie
Przejdź na
aktualizacja

Jak napisać wypowiedzenie?

0
Podziel się:

Masz zamiar odejść z dotychczasowego miejsca pracy, bo na przykład nie odpowiadają Ci obecne warunki albo masz propozycję lepszego stanowiska w innej firmie? W takim razie nie obejdzie się bez pisemnego wypowiedzenia. Jak napisać wypowiedzenie, żeby miało ono moc prawną?

Każdą umowę o pracę można rozwiązać, przygotowując wypowiedzenie
Każdą umowę o pracę można rozwiązać, przygotowując wypowiedzenie (Shutterstock.com)
bESjUxYR

Rodzaje rozwiązań stosunku pracy

Warto wiedzieć, że każdą umowę o pracę można rozwiązać. Wyróżniamy trzy tego rodzaje:

  • rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia;
  • rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia;
  • rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.
bESjUxYT

Wypowiedzenie umowy o pracę to deklaracja jednej ze stron o chęci zakończenia trwającej umowy o pracę. Wypowiedzieć umowę może pracownik oraz pracodawca. Jak napisać wypowiedzenie jako pracownik?

Jak wypowiedzieć umowę o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika może wyniknąć tylko z jego woli, za sprawą złożenia odpowiedniego oświadczenia. Po przedłożeniu go swojemu przełożonemu nie wymaga ono jego akceptacji. Praktyka wskazuje jednak, żeby zawsze starać się uzyskać potwierdzenie jego otrzymania, na przykład na skutek podpisu na niego naniesionego. Nie trzeba wcale dostarczać go osobiście, można posłużyć się listem poleconym lub nawet wiadomością e-mail.

W niektórych przypadkach po złożeniu wypowiedzenia, pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia przez niego pracy. W tym czasie pracownik nie musi już do niej przychodzić, ale zachowuje prawo do wynagrodzenia, które wylicza się tak samo, jak świadczenia urlopowe.

bESjUxYZ

Jak napisać wypowiedzenie – konkretne przykłady

Wypowiedzenie umowy o pracę skonstruowane może być dowolnie, jednak lepiej nie zapominać o kilka kwestiach istotnych dla jego ważności.

Podstawa to miejscowość i data, którą jak we wszystkich innych pismach urzędowych umieszcza się w prawym górnym rogu. Następnie podaje się dane pracownika po stronie lewej oraz dane pracodawcy po prawej. Nagłówek może brzmieć: Wypowiedzenie umowy o pracę. Innym, prawidłowym tytułem jest: Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem.

W dalszych akapitach znaleźć się powinny informacje dotyczące rozwiązywanej umowy: data zawarcia, numer, jeżeli istnieje, strony umowy oraz okres wypowiedzenia. Te informacje znajdują się najczęściej na formularzu umowy o pracę.
Zwieńczeniem wypowiedzenia o pracę jest podpis pracownika po prawej oraz osoby, która przyjęła dokument po lewej.
Ważne jest, że pracownik wcale nie musi informować przełożonego, z jakiego powodu składa wypowiedzenie.

bESjUxZa

Jak napisać wypowiedzenie bez okresu wypowiedzenia?

Jednym z przywilejów pracownika jest możliwość rozwiązania przez niego umowy o pracę w trybie natychmiastowym. Dzieje się tak wówczas, gdy na skutek wydanego orzeczenia lekarskiego udowodnione zostanie, że praca ma szkodliwy wpływ na zdrowie pracownika, a pracodawca w określonym terminie nie przeniesie go na inne stanowisko oraz w sytuacji, jeżeli to pracodawca naruszy ciężko swoje obowiązki względem pracownika.

W przypadku ciężkiego naruszenia obowiązków przez pracodawcę pracownik ma prawo do odszkodowania, które wynosi tyle, ile wynagrodzenie za okres wypowiedzenia.

Odpowiedź na pytanie jak napisać wypowiedzenie, jest prosta. Nie trzeba w tym celu korzystać z żadnych gotowych formularzy. Zawarcie na piśmie kilku podstawowych danych wystarczy, by takie wypowiedzenie było skuteczne.

bESjUxZu
KOMENTARZE
(0)