Trwa ładowanie...
Praca dla ciebie
Przejdź na

Ile Polacy wiedzą o telepracy?

0
Podziel się:

Jaki jest poziom znajomości i nastawienie rodaków do telepracy? Czym jest i jakie są jej zalety? Dlaczego pracodawcy niechętnie zatrudniają na odległość?

bECFRGZN

|

|
| --- |
| (fot. Jupiterimages) |

bECFRGZP

Jaki jest poziom znajomości i nastawienie rodaków do telepracy? Czym jest i jakie są jej zalety? Dlaczego pracodawcy niechętnie zatrudniają na odległość? Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, wspólnie z Instytutem Badawczym MillwardBrown SMG/KRC, zbadała poziom znajomości i nastawienie rodaków do telepracy. Jak wynika z analizy, niemal 83% Polaków słyszało o ,,telepracy". Jednak chęć podjęcia współpracy wyłącznie na zasadach pracy zdanej deklaruje zaledwie 11% respondentów. Pozytywną zmianę mają przynieść działania realizowane w ramach projektu ,,Telepraca - nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach", który ma na celu popularyzację zatrudnienia telepracowników przez polskich przedsiębiorców. Szczegółowe wyniki badania zostały zaprezentowane podczas konferencji prasowej inaugurującej projekt, która odbyła się w dniu 27 kwietnia br. w Warszawie.

|

bECFRGZV

|
| --- |
| |

Chęć bycia zatrudnionym wyłącznie na zasadach telepracy zadeklarowało natomiast 11,2% pracowników.

|

bECFRGZW

|
| --- |
| |

Niestety niewielu pracodawców jest zainteresowanych tą formą współpracy - aż w 88,4% przedsiębiorstw MŚP nie zatrudnia na zasadach telepracy.

|

bECFRGZX

|
| --- |
| |

Znaczna część pracodawców i pracowników wskazywała na zalety telepracy, jako formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych i korzystających z urlopu wychowawczego (92,4%) . Zdaniem respondentów, telepraca zapewnia także elastyczność miejsca i czasu pracy (79,6%), co ułatwia pogodzenie obowiązków służbowych z rodzinnymi (69,4%). Ponad połowa pytanych ma także świadomość, że stosowanie telepracy redukuje koszty zatrudnienia pracownika.

bECFRGZY

,,W Polsce nadal słabo promuje się korzyści, jakie niesie wdrożenie w firmie telepracy. Zbyt wiele mówi się o kosztach, a za mało o zyskach. W ramach prowadzonego projektu chcemy uświadomić przedsiębiorcom, że praca na odległość może przynieść firmie oszczędności. Zależy nam na pokazaniu narzędzi, które pomogą pracodawcom odpowiednio dostosować firmę, a następnie rozsądnie wykorzystać tę zmianę - mówi Aneta Wilmańska, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będącej pomysłodawcą projektu.

Projekt ,,Telepraca - nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach" realizowany jest na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego głównym celem jest przełamanie stereotypowego postrzegania pracy zdalnej i promowanie idei pracy na odległość, jako korzystnego i efektywnego sposobu zatrudnienia w firmie.

W ramach projektu na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone dofinansowane szkolenia, w których weźmie udział co najmniej 2000 właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczone będą usługi doradcze. Eksperci i specjaliści przedstawią:

o ogólne informacje o alternatywnych formach zatrudnienia - telepracy;
o możliwości wdrożenia telepracy w firmie;
o sposoby pozyskiwania źródeł finansowania inwestycji związanych z wdrożeniem telepracy;
o zagadnienia: prawne, kadrowe, psychologiczne oraz z zakresu BHP.

,,Nasze działania szkoleniowe i doradcze mają na celu promowanie i edukowanie rodaków w zakresie telepracy, jako nowej formie organizacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się więcej zapraszamy na szkolenia i na naszą stronę www.telepraca.gov.pl" - mówi Marcin Opas, zarządzający usługą.

  • Telepraca a macierzyństwo
  • Oni zarabiają pracując w domu. Ile? Potencjał projektu opartego na szkoleniach potwierdzają wyniki badania, które wskazują, że przedsiębiorcy dostrzegają korzyści wynikające ze szkolenia pracowników. Zdaniem respondentów, mają one pozytywny wpływ na indywidualny rozwój zatrudnionych osób (48,6%), dzięki czemu wzrasta konkurencyjność firmy (34,9%). Największą zaletą szkoleń, którą wskazali zapytani jest wzrost kwalifikacji i kompetencji zawodowych pracowników.

|

|
| --- |
| |

Więcej informacji na temat projektu ,,Telepraca - nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach" i przebiegu szkoleń dostępnych jest na stronie www.telepraca.gov.pl lub w biurze projektu przy ul. Marconich 9/19 w Warszawie, tel. 22 642 58 72, telepraca@firma2000.pl

bECFRHaq
KOMENTARZE
(0)