Trwa ładowanie...
Praca dla ciebie
Przejdź na
aktualizacja

FP i FGŚP. Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczy

0
Podziel się:

Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczy to dwa fundusze, których podstawowym celem jest wsparcie pracowników i rynku pracy. W jaki sposób realizowana jest działalność obu instytucji? W jaki sposób są finansowane? W czym pomagają?

FP i FGŚP to fundusze operujące na nieco innych płaszczyznach
FP i FGŚP to fundusze operujące na nieco innych płaszczyznach (ARKADIUSZ ZIOLEK)
bESVKqBN

Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przekazują pracodawcy. W jakim celu? Czym zajmuje się Fundusz Pracy, a czym Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

Co to jest Fundusz Pracy?

Fundusz Pracy to fundusz celowy, który działa od 1990 roku. Powstał po to, by łagodzić skutki bezrobocia. Fundusz Pracy finansowany jest ze składek pracodawców. Z Funduszu Pracy wypłacane są np. zasiłki dla bezrobotnych lub stypendia, a także inną pomoc aktywizacyjną. Składkę na Fundusz Pracy muszą obowiązkowo odprowadzać osoby prowadzące działalność gospodarczą, pracodawcy, a także zleceniodawcy. Wysokość składki na Fundusz Pracy to 2,45% wymiaru.

Minimalna wysokość składki dla przedsiębiorców to 65,31 zł.

bESVKqBP

Jeśli przedsiębiorca korzysta z preferencji w składach ZUS, bo np. dopiero rozpoczął działalność, to nie płaci składek na Fundusz Pracy. Podobnie jak pracownik, który otrzymuje wynagrodzenie niższe niż minimalna pensja. Składek na Fundusz Pracy nie będzie też płacił przedsiębiorca, który współpracuje z innymi wyłącznie na podstawie umowy zlecenie. Zwolnieni od konieczności opłacania takich składek są też kobiety powyżej 55 roku życia i mężczyźni, gdy skończą 60 lat. Wtedy zwolnienie mamy od dnia następnego po miesiącu, w którym osoba skończyła wskazany wiek.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) istnieje od 1994 roku, jednak od 2012 roku jest państwowym funduszem celowym, który wypłaca roszczenia związane np. z wynagrodzeniami za pracę czy odprawami, jeśli pracodawca ogłosił niewypłacalność.

Aktualnie składka na FGŚP wynosi 0,1% podstawy wymiaru składki.

bESVKqBV

Dla kogo są świadczenia z FGŚP?

Świadczenia FGŚP są wypłacane również byłym pracownikom albo członkom rodzin pracowników. Z pieniędzy FGŚP ma prawo skorzystać również syndyk i likwidator.

Jak finansowany jest FGŚP?

FGŚP finansowany jest m.in. ze składek pracodawców. Każdy przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników na umowy o pracę i umów zlecenie musi odprowadzić za nich składki, w wysokości 0,10% podstawy wymiaru na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Składka na FGŚP jest naliczana i opłacana przez pracownika. Zgodnie z ustawą o FGŚP pracownikiem jest osoba fizyczna pozostająca z pracodawcą w stosunku pracy albo realizuje pracę nakładczą lub realizuje pracę na zasadzie umowy zlecenia, a także wykonuje pracę zarobkową w inny sposób niż stosunek pracy.

Od września 2017 pokrewieństwo i powinowactwo, które łączy pracownika z pracodawcą, nie zwalnia z konieczności opłacania składek na FGŚP.

bESVKqBW

Jak uzyskać pieniądze z FGŚP?

Pieniądze z FGŚP można uzyskać, jeśli przedsiębiorca ogłosi niewypłacalność. Już w miesiąc po ogłoszeniu niewypłacalności można się starać o pieniądze z tego tytułu. Najczęściej FGŚP wypłaca zaległe wynagrodzenia za pracę za okres maksymalnie 3 miesięcy, a także odprawy pieniężne, które przysługują w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

bESVKqCq
KOMENTARZE
(0)